OGŁOSZENIE

50. Sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Rozpoczęcie 50. Sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

24 kwietnia 2018 roku podczas 50. Sesji Rady Miejskiej Radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości położonych nad jeziorem Głębokie w części zabudowanej domkami letniskowymi.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad posiedzenie zapoczątkowane zostało sprawozdaniami z działalności spółek gminnych.

W pierwszej kolejności omówiona została działalność Zakładu Energetyki Cieplnej – sprawozdanie przedstawił Tomasz Szmytkiewicz Prezes Zarządu spółki. Natomiast sprawozdanie z działalności Międzyrzeckiego Towarzystwa Budownictwa  Społecznego w 2017 roku omówił Adam Koziński.

Sprawozdanie z działalności Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przedstawi Kazimierz Puchan.

WIDEO

Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów „PUBR” i Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej za 2017 rok omówił Henryk, Maciej Woźniak.
WIDEO

W kolejnych punktach porządku obrad przedstawiono raporty i sprawozdania z działalności Gminy Międzyrzecz. Zaprezentowany został raport z działań Gminy Międzyrzecz na rzecz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku oraz przedstawiono sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, a także ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2017.

W dalszej części obrad podjęto, między innymi uchwały o zmianie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. Podjęta została także uchwała o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz.

Z pewnością najwięcej emocji i wątpliwości wzbudził projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości położonych nad jeziorem Głębokie w części zabudowanej domkami letniskowymi.

Bez wątpienia jest to historyczny projekt. Problem na OW Głębokie narastał jak wiemy od wielu lat i dotychczas żaden samorząd nie odważył się na wykonanie przysłowiowego, pierwszego kroku w kierunku uporządkowania spraw związanych ze statusem gruntów na terenie przyległym do jeziora Głębokie.
Dla Właścicieli domków letniskowych, położonych na terenie OW Głębokie przyjęcie uchwały jest swoistym przełomem w wieloletnich staraniach o to, aby stworzyć możliwości nabycia dzierżawionych gruntów na których znajdują się ich domy letniskowe.

W trakcie procedowania w powyższej sprawie głos zabrał radny Andrzej Chmielewski i radny Józef Kaczmarek. Radny Chmielewski zadał pytanie, czy były wykonywane kalkulacje, które pozwoliłyby oszacować ewentualne zyski gminy po sprzedaży działek na OW Głębokie.

Natomiast radny Józef Kaczmarek podzielił się z wieloma wątpliwościami związanymi z przedstawionym projektem uchwały. Zwrócił między innymi uwagę na kwestię nierównego traktowania aktualnych dzierżawców, czyli właścicieli domków letniskowych i właścicieli obiektów w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Szczegóły w materiale filmowym poniżej.

Przyjęcie uchwały nie zamyka całej sprawy, bo temat dotyczy tylko właścicieli domków letniskowych. Uchwała nie obejmuje gruntów na których znajdują się obiekty związane z szeroko pojętą działalnością gospodarczą.
Jak podkreślił burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz, przyjętą ustawę należy traktować jako pierwszy etap, który powinien zapoczątkować wieloletni proces związany z uzdrowieniem sytuacji na Ośrodku Wypoczynkowym Głębokie.

WIDEO

Temat nie jest prosty i będzie na pewno wymagał dużo dobrej woli ze strony samorządu i właścicieli domków letniskowych, tu bez konstruktywnej postawy pewnych spraw nie da się załatwić tak, aby obie stronny były usatysfakcjonowane. Pozostaje jeszcze do rozwiązania kwestia  dzierżaw na których znajdują się obiekty w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Bez wątpienia konieczne będzie dokładne określenie możliwości korzystania z części wspólnych ośrodka i dostępu do plaży i jeziora.

Fotorelacja 

Zdjęcia: Kazimierz Czułup


50. Sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Burmistrz Międzyrzecza, Remigiusz Lorenz podczas
rozmowy z właścicielami domków letniskowych na
OW Głębokie , tuż po przyjęciu uchwały sprawie
wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży
nieruchomości położonych nad jeziorem Głębokie

Współpraca samorządu z podmiotami gospodarczymi, które od lat funkcjonują i wzbogacają ofertę turystyczną ośrodka wypoczynkowego musi wejść na zupełnie inny poziom. Tu nie może być niedomówień i nie do końca załatwionych spraw. Relacje z pewnością oparte muszą być o rachunek ekonomiczny, tak, aby działanie nie przynosiło nie uzasadnionych strat zarówno dla prowadzących działalność gospodarczą jak i nie obciążało stratami kasy miejskiej.
Mieszkańcy oczekują tego, żeby wreszcie władze miasta usiadły przy jednym stole z właścicielami funkcjonujących biznesów na OW Głębokie
i wypracowały kompromis, który będzie akceptowany przez obydwie strony z pożytkiem dla wypoczywających na ośrodku mieszkańców miasta i turystów.

Pamiętajmy, że do tego wszystkiego w najbliższym czasie, jak bumerang powróci temat podatków pobieranych przez gminę w minionych latach z tytułu dzierżawy gruntów. Tak więc o OW Głębokie będzie się jeszcze, bez wątpienia  wiele mówiło i pisało, nie tylko w kontekście nadchodzącego sezonu letniego.

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię