OGŁOSZENIE

Radni województwa podjęli decyzję o przyznaniu dotacji celowej w wysokości 2 mln zł na wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji pod nazwą „Obwodnica miasta Trzciel”

Podczas sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w dn. 23.11.2020 r. podjęto jednogłośnie uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu na realizację zadania budowy obwodnicy Trzciela. Decyzja radnych jest wynikiem konsekwentnych i nieprzerwanych działań Zarządu Powiatu Międzyrzeckiego oraz Gminy Trzciel we współpracy z władzami Województwa Lubuskiego.

„Musimy zadbać o dobre skomunikowanie autostrady A2 z drogą ekspresową S3 z siecią dróg wojewódzkich i gminnych” – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak„To kolejny projekt poprawiający dostępność komunikacyjną w regionie” – dodaje członek zarządu Marcin Jabłoński.

Projekt ,,Przebudowy DP Nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowy obwodnicy miasta Trzciel wraz z budową skrzyżowania na DK Nr 92” jest realizowany w zakresie poniższych inwestycji stanowiących techniczną całość:

  1. przebudowy drogi powiatowej nr 1339F na odcinku od węzła „Trzciel” autostrady A2 do planowanej obwodnicy;
  2. budowy obwodnicy miasta Trzciel w ciągu drogi powiatowej nr 1339F;
  3. budowy skrzyżowania obwodnicy z drogą krajową Nr 92.

Inwestorem zadania jest Powiat Międzyrzecki. Na mocy Porozumienia z 7 lutego 2012 r. Województwo Lubuskie, Gmina Trzciel i GDDKiA O/ZG współuczestniczą w przygotowaniu zadania w zakresie organizacyjnym i finansowym. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych jako zadanie wieloletnie.

Przez ostatnie dwa lata, dzięki osobistemu zaangażowaniu Pani Starosty Międzyrzeckiego Agnieszki Olender odbyło się kilkanaście spotkań w tej sprawie. Mimo, że o tej inwestycji mówi się w regionie od ponad 10 lat, to jednak dopiero w ostatnim czasie udało się zintensyfikować działania.

 – „Cieszy mnie, że nasze dotychczasowe starania zostały zaaprobowane przez Radnych Sejmiku, za co im serdecznie dziękuję” – mówi Agnieszka Olender, starosta międzyrzecki i dodaje – „ Jako, że jesteśmy na etapie realizacji inwestycji liczę, że mieszkańcy Trzciela i nie tylko, już niedługo będą mogli cieszyć się z nowobudowanej drogi”.

Na całość inwestycji oprócz środków Województwa Lubuskiego udało się pozyskać dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki wsparciu Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka na ten cel zagwarantowano ponad 14 mln zł (co stanowi połowę inwestycji!).
Pozostałą część sfinansuje ze środków własnych Powiat Międzyrzecki oraz Gmina Trzciel.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie południowo– zachodniej obwodnicy Trzciela na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 relacji Świecko – Poznań do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1339F relacji Trzciel – Lutol Mokry, wraz z przebudową tej drogi aż do węzła „Trzciel” autostrady A-2, która ma za zadanie włączenie w sieć TEN-T. Wartością dodaną projektu będzie także, m.in. poprawa infrastruktury transportowej, stanu technicznego drogi, zmniejszenie kosztów utrzymania i emisji hałasu.

Inwestycja swym zakresem obejmuje rozbudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z drogą powiatową nr 1358F oraz projektowaną obwodnicą do formy ronda dużego. W związku z powyższym konieczna jest rozbudowa odcinków drogi krajowej nr 92 oraz drogi powiatowej nr 1358F w celu dostosowania wlotów do ronda. Ponadto zaprojektowano wykonanie skrzyżowania obwodnicy z droga powiatową nr 1339F oraz drogą gminną nr 006337F w formie ronda średniego. Z trasą planowanej obwodnicy krzyżuje się droga gminna nr 006301F. Zaplanowano jej rozbudowę na odcinku 130 m i poprowadzenie pod obiektem w ciągu obwodnicy. Przebudowa drogi powiatowej w ciągu projektowanej obwodnicy ma na celu wykonanie wzmocnionej nawierzchni drogi wraz z wykonaniem poszerzenia jezdni do 6 metrów.


Czytaj także:
Rozmowy w sprawie obwodnicy Trzciela
Rozmawiali o budowie obwodnicy Trzciela
Kolejne spotkanie w sprawie budowy obwodnicy Trzciela
Pomoc finansowa na budowę obwodnicy Trzciela
OBWODNICA TRZCIELA

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię