szakal 22 02
Od 9 do 20 maja br. w wędrzyńskich obiektach szkoleniowych odbyło się praktyczne sprawdzenie zdolności bojowej kompanii zmotoryzowanej do dyżuru GBUE.

W maju br. kompania manewrowa z 7 batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich została poddana certyfikacji w ramach ćwiczenia Szakal-22. Intensywne szkolenie przygotowuje zmotoryzowanych do pełnienia dyżuru w ramach Grupy Bojowej Unii Europejskiej (GBUE).

Siły szybkiego reagowania, czyli koncepcja unijnych grup bojowych opiera się na bezzwłocznym wykorzystaniu wchodzącego i wycofującego się potencjału w celu przywracania porządku. Grupy Bojowe Unii Europejskiej są przewidziane do udziału w misjach humanitarnych i prewencyjnych oraz stabilizacyjnych.
W przypadku aktywacji grupy, żołnierze wchodzących w skład pełnionego dyżuru muszą osiągnąć gotowość do działania w przeciągu kilku dni.
W razie zaistnienia takiej konieczności skład GBUE może zostać przetransportowany w rejon kryzysu na ogromne odległości. Działalność unijnej grupy dotyczy nie tylko terenu Europy, lecz także północnej i środkowej części Afryki.

Skład do kolejnej zmiany unijnego dyżuru pełnić będą żołnierze z różnych jednostek w Polsce. Zmotoryzowani z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej zapewniają swój wkład w sile kompanii.
Od 9 do 20 maja br. w wędrzyńskich obiektach szkoleniowych odbyło się praktyczne sprawdzenie zdolności bojowej kompanii zmotoryzowanej do dyżuru GBUE.
Od poniedziałku w ramach ćwiczenia pk. Szakal-22, batalion Strzelców Konnych Wielkopolskich wykonywał realne ćwiczenia w warunkach najbardziej zbliżonych do rzeczywistych.
Przedsięwzięcie skupiało się na przygotowaniu wszystkich komponentów do działania w różnych środowiskach pola walki. Scenariusz Szakala opierał się o część taktyczną i ogniową. Jednym z elementów podlegających sprawdzeniu były działania w rejonie zurbanizowanym, w tym szturmowanie budynków, kierowanie ogniem w natarciu w dzień, incydenty o skażeniach. W warunkach ograniczonej widoczności plutony realizowały ewakuacje rannych wraz ze zmianą swojego położenia.
Wszystkie elementy zabezpieczenia bojowego, na przykład takie jak maskowanie pojazdów, ubezpieczenie, reakcja żołnierzy na grupy niezadowolenia społecznego, to tylko część scenariusza Szakala.

 – „Zasada jest jedna” – mówi mjr Damian Ćwierkiewicz, oficer oceniający przebieg certyfikacji – „OGIEŃ WYZWALA RUCH, RUCH JEST WSPIERANY OGNIEM. Dobre efekty można osiągnąć jedynie poprzez maksymalne wykorzystanie posiadanych środków ogniowych. W tej części certyfikacji, jednym z elementów była reakcja żołnierzy na kontratak z przeciwnikiem i sprawdzenie umiejętności efektywnego wykorzystania środków wsparcia”.

Gotowość do pełnienia półrocznego dyżuru żołnierze muszą osiągnąć do jesienni br. Natomiast dyżur pełnić będą od stycznia 2023.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: por. Anna Dominiak/


Tekst: por. Anna Dominiak

ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka