OGŁOSZENIE

Rozpoczęła się kampania promocyjna poprzedzająca rekrutację do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Międzyrzeczu. Niestety plany szkoły pokrzyżowała epidemia koronawirusa, komplikując w znacznym stopniu wspomniane działania.  

Niestety w tym roku nie będzie okazji do poznania instrumentów muzycznych podczas tradycyjnego dnia otwartego Szkoły Muzycznej. Nie będzie też koncertów i muzycznych spotkań promocyjnych które corocznie były organizowane na terenie gminy w szkołach podstawowych, podczas których można by podziwiać uczniów i pedagogów podczas gry na instrumentach.

Wprowadzone przez rząd restrykcje aktualnie umożliwiają w zasadzie tylko promocję w internecie, co też dyrekcja szkoły czyni dość intensywnie na stronie internetowej szkoły i na facebookowym profilu.
Portal nasz postanowił wesprzeć działania promujące Szkołę Muzyczną i w związku z tym poniżej prezentujemy garść informacji związanych z rekrutacją na kolejny rok szkolny.
W międzyrzeckiej Szkole Muzycznej, której siedziba znajduje się na os. Centrum 10 w pięknie wyremontowanym budynku można nauczyć się gry na fortepianie, skrzypcach, flecie, wiolonczeli, gitarze, altówce, kontrabasie, akordeonie, klarnecie, saksofonie.  Nauce gry na instrumentach towarzyszą zajęcia teoretyczne: kształcenie słuchu i rytmika.

Ciężką pracę uczniów można podziwiać podczas organizowanych w szkole koncertów w ramach cyklu „Mistrz – uczeń” oraz „Mam talent”. W szkole odbywają się także koncerty okolicznościowe, np. z okazji „Dnia Matki” i „Dnia Ojca”. Bez wątpienia koronowaniem rocznej pracy uczniów i pedagogów jest „Koncert roczny uczniów” na zakończenie roku.

Poniżej znajdziecie Państwo odpowiedzi na poniższe pytania:

 • Co trzeba wiedzieć zapisując dziecko do Szkoły Muzycznej?
 • Kto może ubiegać się o przyjęcie do Szkoły?
 • Jakie dokumenty trzeba złożyć?
 • Jakie są terminy działań rekrutacyjnych?

  Ile lat trwa nauka w Szkole? W jakim wieku powinno być dziecko ubiegające się o przyjęcie do Szkoły ?

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Międzyrzeczu jest szkołą artystyczną realizującą program kształcenia muzycznego na poziomie podstawowym w:

 • cyklu sześcioletnim dla dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat
 • cyklu czteroletniego dla dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończ ą co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

  Jak wygląda nabór do Szkoły Muzycznej?
Podstawą przyjęcia kandydata do kształcenia w PSM I st. w Międzyrzeczu jest złożenie w okresie od dnia 1 lutego do dnia 2 czerwca 2020r. wniosku oraz uzyskaniem odpowiedniej liczby punktów podczas badania przydatności kandydata do kształcenia w szkole artystycznej.

  Badanie przydatności kandydatów
Badanie przydatności kandydatów w PSM I st. w Międzyrzeczu polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psycho-fizycznych oraz predyspozycji do gry na danym instrumencie. Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna przeprowadza badanie przydatności kandydata do nauki gry na danym instrumencie na podstawie testów sporządzonych przez nauczycieli przedmiotów teoretycznych, opracowanych dla poszczególnych cyklów kształcenia.

Jeśli lubisz śpiewać, występować publicznie, prezentować swoje talenty – to nic prostszego…. Przygotuj jakąkolwiek piosenkę, którą lubisz. Jeśli nie za bardzo lubisz śpiewać, bądź trochę się wstydzisz, zaśpiewaj podczas przesłuchania coś bardzo prostego. Komisja będzie oceniać przede wszystkim intonację śpiewu, nie sam repertuar. Ponadto będziesz proszony o powtórzenie głosem krótkich melodii granych lub śpiewanych przez członka komisji.
Będziesz poproszony również o powtórzenie prostego Jak się przygotować do badania przydatności do kształcenia w Szkole Muzycznej?

I właściwie byłoby to na tyle gdyby nie … WYBÓR INSTRUMENTU!!!!

SKRZYPCE, WIOLONCZELA, FLET, GITARA, KLARNET, FORTEPIAN, AKORDEON, SAKSOFON

Na tym etapie musisz powiedzieć pedagogom który instrument wydaje Ci się najciekawszy, a oni postarają się Ci dobrze doradzić. A może już masz swój ukochany instrument chciałbyś nauczyć się grać?

Warto zapoznać się z brzmieniem poszczególnych instrumentów, a także przyjrzeć im się bliżej … hmmm wybór będzie trudny!

  TERMINY

 • Termin składania podań o przyjęcie do Szkoły do 2 czerwca 2020 r.
 • Termin badania przydatności kandydatów 3 czerwca 2020 r.

UWAGA!  Ze względu na stan pandemii i liczne restrykcje termin badania może zostać zmieniony.

  Jakie dokumenty są wymagane?
Jeśli chcielibyście Państwo, aby Wasze dziecko wzięło udział w Rekrutacji do Szkoły Muzycznej musicie złożyć w sekretariacie następujące dokumenty:

 • wniosek do Dyrektora PSM I st. wg wzoru obowiązującego w Szkole (do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie Szkoły)
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej na wybranym instrumencie
 • w przypadku dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 6 lat – aktualną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzającej jego psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej lub zaświadczenie, że dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/ 2021.

Ze względu na szczególną sytuację epidemiczną zaświadczenie lekarskie nie jest niezbędne w momencie składania podania. Jednak należy je donieść, kiedy będzie to już możliwe.

  Terminy Rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej I st.w Międzyrzeczu

 • do 2 czerwca 2020 r. – termin składania podań o przyjęcie do PSM I st. w Międzyrzeczu,
 • 3 czerwca 2020 r. w godzinach 15.00 – 20.00 odbędzie się badanie przydatności kandydatów do Szkoły Muzycznej,
 • 15 czerwca 2020 r. nastąpi ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do PSM I st. w Międzyrzeczu,
 • do 5 sierpnia 2020 r. odbędzie się ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do PSM I st. w Międzyrzeczu.

Ze względu na dynamiczną sytuację związaną ze stanem pandemii, badanie przydatności kandydatów może odbyć się w innym terminie. Dyrekcja szkoły prosi o śledzenie na bieżąco komunikatów szkolnych na stronie internetowej szkoły www.psmmiedzyrzecz.pl lub bezpośrednio kontaktując się z sekretariatem szkoły – w czasie pandemii czynnym od pon. do pt. w godzinach 10 – 13.

Ze Szkołą Muzyczną można się skontaktować w następujący sposób:
Adres Szkoły Muzycznej: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Międzyrzeczu,
Os. Centrum 10
66-300 Międzyrzecz

tel. 095 741 24 44

www.psmmiedzyrzecz.pl;   e mail: sekretariat@psmmiedzyrzecz.pl

W czasie ograniczeń związanych ze stanem epidemii sekretariat Szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10 -13.

Poniżej prezentujemy Państwu kilka zdjęć z życia Szkoły Muzycznej I st.

Czytaj także:
Remont siedziby Państwowej Szkoły Muzycznej I st. dobiegł końca
ZAKOŃCZENIE ROKU W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ 2019
RÓŻNE DROGI DO WOLNOŚCI
Jesienne pasowanie klas pierwszych w Szkole Muzycznej w Międzyrzeczu
Konkurs Piosenki Patriotycznej pod nazwą „NIEPODLEGŁA 2018” [wideo]
Finał Konkursu Piosenki Patriotycznej


REKLAMA

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię