kontrola na a2 001Użycie zmienionego oprogramowania tachografu zakończyło się m.in. zatrzymaniem prawa jazdy. Kontrolę przeprowadzili inspektorzy lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego.

W środę (12 stycznia), na lubuskim odcinku A2, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego ze Słubic zatrzymali do rutynowej kontroli polską ciężarówkę. Kierowca, posiadający obywatelstwo ukraińskie, przewoził ładunek z Polski do Niemiec. Z zapisów tachografu wynikało, że pojazd od dwóch dni stoi, a kierowca odpoczywa.
Okazało się, że szofer wyłączył tachograf wykorzystując do tego zmienione oprogramowanie. Pojazd skierowano do specjalistycznego warsztatu, gdzie urządzenie zostało wymontowane i zatrzymane w celach dowodowych. Koszty związane z instalacją w ciężarówce nowego urządzenia poniósł przewoźnik.

Na kierowcę nałożono grzywnę w wysokości 2 tys. zł oraz zatrzymano jego prawo jazdy. Grozi mu również odpowiedzialność karna, ponieważ użycie zmienionego oprogramowania tachografu powodowało jednocześnie ingerencję w drogomierz ciężarówki. Odpowiedzialność finansową poniosą również przedsiębiorca i osoba zarządzająca transportem w przedsiębiorstwie. Wobec nich zostaną wszczęte postępowania administracyjne.
Kierowcę przekazano do dyspozycji Policji, która zatrzymała go do wyjaśnienia sprawy.


Na podstawie informacji prasowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka