OGŁOSZENIE

droga na piastowskim 014
Wspomniany odcinek drogi jest fragmentem większej całości stanowiącej duży problem dla mieszkańców tej części os. Piastowskiego, o czym wielokrotnie już pisaliśmy … KLIK

21 września, br. na os. Piastowskim na drodze wiodącej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz” rozpoczęły się prace remontowe.

Pewnym zaskoczeniem dla mieszkańców tej części osiedla Piastowskiego były pracujące maszyny na wewnętrznej drodze wiodącej do Rodzinnych Ogrodów Działkowych „KOLEJARZ”, które się tu pojawiły wczesnym rankiem.

Została zerwana warstwa ziemi na głębokość ok. 10 cm, następnie ziemię ubito i ten fragment drogi został wysypany tłuczniem, który został następnie wyrównany i ubity. To w zasadzie cały zakres wykonanych prac.
Roboty nie objęły prac związanych z budową systemu odprowadzenia wód opadowych, które w tym miejscu, ze względu na znaczny spadek terenu stanowią istotny problem. Nie ułożono krawężników i chodnika. Nie podjęto także działań związanych z oświetleniem tej drogi.

Wspomniany odcinek drogi jest fragmentem większej całości stanowiącej duży problem dla mieszkańców tej części os. Piastowskiego, o czym wielokrotnie już pisaliśmy … KLIK

Pragniemy przypomnieć, że w sprawie dróg gminnych w tej części osiedla (patrz mapka poniżej) przesłane zostało, sporządzone w redakcji pismo – wniosek do budżetu gminy na 2020 rok, w którym zwracamy się z wnioskiem o wykonanie projektu i wykonanie prac budowlanych związanych z wybudowaniem wewnętrznych dróg osiedlowych, miejsc parkingowych i placu za pawilonem handlowym przy ulicy Piastowskiej.droga na piastowskim 014

Jednocześnie wniosek obejmuje połączenie tego zadania z wykonaniem dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia oraz kanalizacji burzowej na tym terenie.

Zwróciliśmy się w piśmie również o to, aby zaprojektować i wykonać organizację ruchu dla ulic na tym terenie z uwzględnieniem dopuszczalnego tonażu pojazdów, które mogłyby się na nowobudowanej drodze poruszać, oraz ograniczeniem dopuszczalnej prędkości do 20 km/h.
We wniosku zasugerowaliśmy, żeby wziąć także pod uwagę konieczność uwzględnienia potrzeb zaopatrzeniowych podmiotu dzierżawiącego pawilon handlowy należy w dokumentacji uwzględnić odpowiednio wytrzymałą podbudowę drogi i placu manewrowego.

pismo 01pismo 02

Niestety teren i drogi wewnętrzne na dwóch działkach należących do Gminy Międzyrzecz od 40 lat nie doczekały się żadnej sensownej inwestycji. Mało tego, po wspomnianych działkach od lat poruszały się ciężkie pojazdy, także ciągniki siodłowe, dowożące zaopatrzenie do istniejącego w tym miejscy pawilonu handlowego, niszcząc skutecznie drogi osiedlowe, które nigdy nie zostały przystosowane do obsługi tego typu pojazdów.
Władze Gminy nigdy nie reagowały na tego typu praktyki i nie zadbały o to, żeby nie dopuścić do dewastacji terenu.
Aktualnie teren, za który odpowiedzialna jest Gmina Międzyrzecz jest w najgorszym stanie biorąc pod uwagę wygląd pozostałej części osiedla Piastowskiego.

Czy podjęte prace związane z naprawą nawierzchni na tym odcinku drogi są zapowiedzią szerzej zakrojonych prac w tym rejonie? Cóż, w tym roku z pewnością żadnych inwestycji raczej nie należy się spodziewać, a czy wniosek przez Urząd Gminy zostanie zrealizowany, to już zależy w dużej mierze od decyzji radnych miejskich. Jeśli Rada Miejska pozytywnie rozpatrzy wniosek, to będzie szansa w przyszłości na poprawę sytuacji w tej części osiedla. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia mieszkańców w tym zakresie, a także „zaangażowanie” radnych miejskich, na razie nie ma powodów do oklasków. W tej kwestii, jak zwykle czas zweryfikuje samorząd i podejście urzędników do przedmiotowej sprawy.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: Kazimierz Czułup/


Czytaj także:
Osiedle Piastowskie w Międzyrzeczu, w czasie burzy
Jedno osiedle, dwa standardy
Mieszkańcy os. Piastowskiego w Międzyrzeczu nadal czekają na sklep
Mieszkańcy osiedla Piastowskiego obchodzą pierwszą rocznicę
Za nieczynny od czterech lat pawilon także przepraszam burmistrza!
Sklep na osiedlu Piastowskim
Wakacyjne Dywagacje na Temat Gospodarności

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię