OGŁOSZENIE

Mija 15 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. To także 15 lat współpracy transgranicznej.

Pogranicze bez granic. Od 15 lat lubuskie i niemieckie samorządy podejmują wspólne działania na rzecz mieszkańców z obu stron Odry. O dotychczasowych osiągnięciach przypomniano podczas konferencji w Zielonej Górze.

„15 lat tutaj na pograniczu to przede wszystkim bardzo dobra współpraca z naszymi sąsiadami w ramach umów partnerskich: z Brandenburgią i Saksonią. Budujemy nie tylko te mosty prawdziwe – infrastrukturalne, ale także te mosty mentalne” – mówiła podczas konferencji podsumowującej 15 lat realizacji programu Interreg marszałek Elżbieta Anna Polak.

WIDEO

Program współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska realizuje unijną strategię na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz osiągnięciu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Lubuskie od ponad 15 lat współpracuje z sąsiadami zza Odry w ramach umów partnerskich.
„To dzięki tej współpracy w naszym regionie powstały dwa euroregiony: Sprewa-Nysa-Bóbr i Pro Europa Viadrina. Dzięki temu, że mamy te umowy partnerskie mogliśmy razem stworzyć wiele inicjatyw. Najważniejsze to Partnerstwo Odry, to także Polsko-Niemiecka Komisja Międzyrządowa, gdzie od 10 współprzewodniczę komitetowi współpracy międzyregionalnej” – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak.

O szczegółach związanych z realizacją programu Interreg VA mówił członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak.  –  „Program Interreg Polska-Brandemburgia to 100 mln euro w okresie 2014-2020. Program zaawansowany jest na poziomie 92%. W ramach tego programu mamy 4 osie priorytetowe, tj. dziedzictwo naturalne i kulturowe (zatwierdzono 17 projektów), transport (zatwierdzono 6 projektów), kształcenie (zatwierdzono 12 projektów) i współpraca administracji i mieszkańców (zatwierdzono 22 projekty) – wyjaśnił”. 


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię