miedzyrzecz big g 007 19[1]Trwają w ramach VI Etapu prace budowlane związane z remontem i przebudową ul. Świerczewskiego.

CAŁĄ SZEROKOŚCIĄ
Trwają prace w ramach kolejnego, ostatniego etapu remontu ulicy Świerczewskiego. Jak pamiętamy w ubiegłym roku przebudowa tej ulicy zakończyła się na wysokości bramy wjazdowej do jednostki wojskowej. [ zobacz: otwarcie ul. Świerczewskiego » ] W ramach VI etapu ulica jest remontowana od bramy prowadzącej do jednostki, aż do ronda przy obwodnicy.

Bez wątpienia prace remontowe, to poważne wyzwanie dla mieszkających przy tej ulicy Międzyrzeczan. Utrudnienia związane z dojazdem, to utrapienia dnia codziennego. Najgorsze jest to, że na tym odcinku nie ma w zasadzie możliwości zorganizowania objazdu do poszczególnych posesji.
Podczas rozmowy mieszkańcy podkreślali obawy jeśli chodzi o ewentualny dojazd karetek pogotowia i straży pożarnej. Niestety są miejsca do których praktycznie dojechać się nie da przez dłuższy czas, a dla prowadzących działalność gospodarczą może to generować straty.
Bardzo możliwe, że w zaistniałej sytuacji właściciele warsztatów samochodowych położonych w rejonie remontowanego odcinka ulicy będą skarżyć Urząd Miejski  za straty spowodowane remontem ulicy.
Przykładowo do warsztatu wulkanizacyjnego pomimo tego, że jeszcze na tym etapie prowadzonych prac można po rozrytej ulicy dojechać klienci już nie docierają, bo oznakowanie drogowe informuje kierowców o braku dojazdu do miasta z obwodnicy ulicą Świerczewskiego. Zdezorientowani kierowcy jeżdżą w kółko na rondzie południowego węzła obwodnicy Międzyrzecza i widząc znak D-4a – droga bez przejazdu po prostu zawracają tam skąd przyjechali.
Jak podkreślają właściciele poszczególnych biznesów: – „Straty są ewidentne, warsztaty nie zarabiają, a przecież ZUS-u to nie obchodzi i składki oraz wymagane podatki musimy odprowadzić na czas. Skąd na to wziąć pieniądze. Czy nad tym się ktoś w gminie zastanowił?”
Należy tu podkreślić, że ulica remontowana jest na całej szerokości i zapewne stąd takie problemy. Mieszkańcy oburzeni są także faktem, że roboty prowadzone są tylko na jedną zmianę i po południu nic się na budowie nie dzieje.

Bez wątpienia okres remontu, to duże wyzwanie i kłopot dla mieszkańców. Niestety, tak to jest, że kiedyś taki remont trzeba wykonać i tej kwestii nie da się odkładać w nieskończoność. Na szczęście w Międzyrzeczu większość głównych ulic mamy już po generalnych remontach i zapewne każdy kierowca przyzna, że jeździ  się dużo lepiej.

  WARTO PRZYPOMNIEĆ
W ramach realizacji VI Etapu kontynuowana jest przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego.
W trakcie prowadzonych robót sukcesywnie, etapami  dokonana jest rozbiórka istniejącej dotąd nawierzchni jezdni i chodników. Docelowo na remontowanym odcinku położona zostanie nowa nawierzchnia z warstw mineralno-asfaltowych na podbudowie z kruszywa.
Remont obejmie również chodniki po obu stronach ulicy oraz pobocza. Podobnie jak podczas realizacji V Etapu z jezdni zostaną wydzielone pasy rowerowe po obu stronach ulicy.
Za terenem zabudowanym po prawej stronie drogi od wysokości ogródków działkowych wybudowana została już ścieżka pieszo-rowerowa.

Docelowo wykonanie zostanie oznakowanie poziome i pionowe oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli sygnalizacja świetlna wzbudzana na przejściu dla pieszych wraz z zasilaniem. Wybudowana będzie zatoka postojowa na 10 aut, a także utwardzona kruszywem zostanie zatoka postojowa przy dawnym barze „Łoś”.

Podczas przebudowy wybudowane zostaną przepusty oraz rowy odwadniające. Powstaną również przejścia dla pieszych wraz z azylem usytuowanym na wyspie dzielącej wraz z budową ścieżki rowerowej po lewej stronie jezdni. Oświetlenie ulicy będzie wyglądało tak jak na wyremontowanym już odcinku.
Zgodnie z projektem szerokość jezdni wynosić będzie 6,0 ÷ 7,0 m, a szerokość ścieżki pieszo-rowerowej 2,5 ÷ 3,0 m. Szerokość pasa rowerowego 1,5 m.
Pomyślano także o osobach niepełnosprawnych. Na wszystkich przejściach dla pieszych zastosowano krawężnik obniżony do 2 cm na całej szerokości przejścia (dotyczy to również przejść na zjazdach publicznych; na zjazdach indywidualnych nawierzchnia w poziomie chodnika.


ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka