OGŁOSZENIE

Święto Konstytucji w Międzyrzeczu. Mieszkańcy Międzyrzecza uczcili 226. rocznicę Konstytucji 3 Maja.

UROCZYSTE OBCHODY
Uroczystości poprzedziła Msza Święta, którą odprawiono w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Wojciecha. Z kościoła, po zakończeniu Mszy Świętej uczestnicy przemaszerowali na plac przy Pomniku 1000-lecia Państwa Polskiego, w miejsce oficjalnych obchodów rocznicowych.

 Na czele kolumny wraz z pocztami sztandarowymi maszerowała kompania honorowa z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, którą wystawił 1 batalion piechoty zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej. Maszerującym przygrywała Orkiestra dęta z Grochowa.
Uroczystość odbyła się zgodnie z wojskowym ceremoniałem. Do mieszkańców miasta przemówił burmistrz Międzyrzecza pan Remigiusz Lorenz.
Punktem kulminacyjnym uroczystości był Apel Pamięci, a dla uczczenia 226. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja kompania honorowa oddała salwę honorową.
Następnie delegacje złożyły na Pomniku 1000-lecia Państwa Polskiego wiązanki kwiatów.  Uroczystość zakończyła defilada.

 W obchodach udział wzięły poczty sztandarowe. Uczestniczyli także harcerze oraz liczne delegacje władz lokalnych, szkół, emerytów i rencistów, kombatantów, Sybiraków, przedstawicieli aresztu śledczego, straży pożarnej, policji, Uniwersytetu III Wieku, Cechu Rzemiosł i Związku Nauczycielska Polskiego.

Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali na międzyrzecki Rynek na którym zorganizowany został „Piknik militarny” w ramach, którego odbył się pokaz bojowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego będącego na wyposażeniu pododdziałów 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Bez wątpienia dużą atrakcją był park linowy zorganizowany dla dzieci przez międzyrzeckich żołnierzy. Tu odnotowaliśmy ciekawostkę … przejście po linach cieszyło się wzięciem bardziej u dziewczynek niż u chłopców, czyżby w Międzyrzeczu brakowało odważnych chłopaków? 🙂
Do wojskowej kuchni ustawiła się długa kolejka, bo każdy chciał tego dnia popróbować tradycyjnej wojskowej grochówki.
Piknik uświetnił występ Orkiestry Dętej z Grochowa i Dziecięcy Chór „PICCOLO”.

   II Bieg Konstytucji 3 Maja
Uroczystości poprzedził II Bieg Konstytucji 3 Maja, który się odbył w rejonie Bulwaru Jana Pawła II i ul. Stanisława Staszica.

W drugim biegu wzięło udział 136 osób, czyli więcej niż w ubiegłym roku.  W klasyfikacji OPEN najlepszymi biegaczami okazali się:
1 – Szymon BELGRAU
2 – Maciej GRABEK
3 – Dominik KRYCA

W kategorii kobiet najszybciej dystans ok. 4,8 km pokonały:
1 – Karolina BILAWA
2 – Klaudia KOBYDECKA
3 – Klaudia GREDKA

* * *

 REFLEKSJA
Obecnie wielu zadaje sobie w takim dniu pytanie. Czy bylibyśmy narodem wolnym i niepodległym, gdyby nie Konstytucja 3 Maja. Gdyby nie ta tarcza, która ochroniła nas przed zniewoleniem i utratą narodowej tożsamości.
Zadajmy sobie to pytanie, a odpowiedź przyjdzie sama. Nie. Konstytucja stała się symbolem suwerennego narodu, była jutrzenką swobody, której Polacy nigdy się nie wyrzekli. Przed trzynastu laty przeżywaliśmy piękny moment wzruszenia. Z jednej strony cieszyliśmy się ze Święta Konstytucji 3 Maja, a z drugiej z naszego przystąpienia do rodziny krajów europejskich.
Dzisiaj niestety wielu mieszkańców, ujmując delikatnie odczuwa swoisty dyskomfort widząc jak Ustawa Zasadnicza jest przez obecnie rządzących poniewierana. Jak jej postanowienia w codziennym życiu społeczno politycznym są pomijane i często wręcz nieprzestrzeganie, a Prezydent w swym oficjalnym przemówieniu wzywa do przeprowadzenia referendum, które miałoby obalić obowiązującą Konstytucję. Czy w ogóle w takim dniu powinno się mówić do Narodu w ten sposób? To tak jakby po złożeniu życzeń wyrzucałoby się solenizanta za okno.

 – W 2018 roku Naród Polski powinien się wypowiedzieć co do kształtu ustrojowego państwa. Wierzę w to, że to jest przedsięwzięcie, które jesteśmy jako Naród przeprowadzić ponad podziałami. Chcę żeby w sprawie konstytucji odbyło się w naszym kraju, w 100 lecie odzyskania niepodległości, referendum – mówił prezydent Andrzej Duda podczas oficjalnych obchodów Święta Konstytucji 3 Maja na Placu Zamkowym w Warszawie.

 Pozostaje tylko zadać jedno zasadnicze pytanie. Komu obowiązująca Konstytucja tak mocno przeszkadza? Z jakiego powodu rządzący chcą majstrować przy Ustawie Zasadniczej w sytuacji, kiedy mamy nierozwiązane problemy ze Służbą Zdrowia, Oświatą, Obronnością kraju, a ludzie starsi nadal często żyją na granicy ubóstwa socjalnego?

   PRZYJĘCIE KONSTYTUCJI 3 MAJA 
226 lat temu, 3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 roku i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.

 Konstytucja została uchwalona na Zamku Królewskim w Warszawie. W pierwszych zdaniach dokumentu podkreślano jedność państwa, czego wyrazem miał być jeden rząd, skarb i armia. Artykuł pierwszy konstytucji potwierdzał dominującą rolę religii katolickiej. W drugim zaakcentowano pozycję szlachty, gwarantując jej przyznane dawniej przywileje. Artykuł trzeci dokumentu potwierdzał prawo mieszczan do samostanowienia w istotnych sprawach, posiadania ziemi oraz przyjmowania ich do stanu szlacheckiego. Artykuł czwarty utrzymywał poddaństwo chłopów wobec szlachty, przyjmując jednak włościan „pod opiekę prawa i rządu krajowego”.
Celem ustawy rządowej miało być ratowanie Rzeczypospolitej, której terytorium zostało uszczuplone w wyniku I rozbioru przeprowadzonego przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 r. W miejsce wolnej elekcji ustawa wprowadzała w Polsce ustrój dziedzicznej monarchii konstytucyjnej. Religii katolickiej przyznawała pozycję uprzywilejowaną, zapewniając tolerancję dla innych wyznań.

 TRÓJPODZIAŁ WŁADZY i … 
Konstytucja ustanowiła trójpodział władzy na: prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Zachowywała też stanową strukturę społeczeństwa, otwierając jednocześnie perspektywy dalszych przekształceń ustroju. Władzę ustawodawczą miał stanowić dwuizbowy parlament, składający się z Sejmu oraz Senatu. Funkcję wykonawczą miał sprawować król i odpowiedzialny przed Sejmem rząd, zwany Strażą Praw.

 Król mógł powoływać ministrów, senatorów, biskupów, oficerów i urzędników, a podczas wojny był wodzem naczelnym armii. Rolę sądowniczą w państwie powierzano niezależnym trybunałom. Wprowadzono tron dziedziczny, likwidując wolną elekcję. Następcą tronu po Stanisławie Auguście miał być elektor saski Fryderyk August, wnuk Augusta III Sasa i jego potomkowie. Na wypadek śmierci króla lub niemożności sprawowania przez niego funkcji regencję miała sprawować Straż Praw po przewodnictwem królowej lub prymasa. Ostatni artykuł dokumentu poświęcono „sile zbrojnej narodowej”, której celem miała być obrona suwerenności kraju.
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja odbiło się szerokim echem w całej Europie.

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię