Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w dniu 15 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie informacyjne Posła RP Pawła Pudłowskiego z mieszkańcami powiatu międzyrzeckiego.

Spotkanie zorganizowane w sali nr 103 Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury rozpoczęło się o godzinie 11:00. Niestety na spotkanie nie przybyła posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz, z czego wielu z licznie przybyłych gości było mocno zawiedzionych i rozczarowanych.  Pani Kamila Gasiuk-Pihowicz jeszcze nie była w naszym mieście i w zasadzie większość mieszkańców Międzyrzecza zna posłankę jedynie z przekazów telewizyjnych.  Wielu chciało osobiście poznać panią Kamila. Okazuje się, że pani Kamila Gasiuk-Pihowicz jest w Międzyrzeczu darzona dużą sympatią, na którą niewątpliwie zapracowała sobie ciężką pracą i rzeczowymi wypowiedziami, zarówno w Parlamencie jak i w mediach. Poseł Paweł Pudłowski usprawiedliwił nieobecność partyjnej koleżanki koniecznością pozostania w Warszawie.

Po przywitaniu się z przybyłymi na spotkanie mieszkańcami Paweł Pudłowski przedstawił gospodarzy spotkania, panią Ewę Zdrowowicz-Kulik ze Skwierzyny i Jacka Bełza z Międzyrzecza, lokalnych przedstawicieli .Nowoczesnej w naszym regionie.

Tytułem wstępu Poseł Paweł Pudłowski nawiązał do debaty politycznej rozpoczętej podczas Forum Ekonomicznego, które odbyło się w tym roku w Krynicy, a które dotyczyło trzech obszarów istotnych ze społecznego punktu widzenia, czyli: gospodarka, praworządność i samorząd – nazwane w skrócie, jako „G P S”.

W zakresie gospodarki Paweł Pudłowski przybliżył założenia .Nowoczesnej w kontekście tego jak modernizować polską gospodarkę i w jaki sposób zmieniać administrację, żeby w efekcie końcowym mniej nas – podatników kosztowała, a także była bardziej przyjazna dla polskich przedsiębiorców w zakresie uwarunkowań prawnych, administracyjnych i podatkowych. Ujmując temat w dużym skrócie chodzi o to, żeby polskie prawo było proste i przejrzyste.
W aspekcie praworządności Poseł Pudłowski nawiązał do okresu wakacyjnego, kiedy Prezydent RP zawetował dwie ustawy związane z kwestią podporządkowania sądownictwa Prokuratorowi Generalnemu, Ministrowi Sprawiedliwości.  W tym obszarze pan Pudłowski wyraził opinię, że Sądy polskie powinny być niezawisłe, a sędziowie nie powinni podlegać politykom i być przez nich wybieranymi.

 – „Dlaczego my się z tym nie godzimy? Uważamy, że Sądy powinny być niezawisłe. Sędziowie nie powinni podlegać i być wybierani przez polityków. Dlatego, że to spowoduje, że ich praca będzie w jakiś sposób przez nich naznaczana. Czyli, jeżeli mamy sprawę z kimś, kto jest w dobrych relacjach z politykiem no to można się spodziewać, że tego rodzaju siły będą decydowały o wyrokach i tego się boimy i dla tego jesteśmy przeciwni temu.” – tłumaczył Poseł Paweł Pudłowski.

W obszarze samorządu Poseł wspomniał, że .Nowoczesna ma już przygotowany projekt ustawy, w którym między innymi mówi się o dwukadencyjności.  Pan Pudłowski zwrócił także uwagę na plusy i minusy dwukadencyjności, która miałaby w założeniu być wprowadzona w samorządzie, a także docelowo w Parlamencie, do Sejmu i do Senatu.
„Oczywiście są różne miejsca. Są takie miejsca jak Nowa Sól gdzie Wadim Tyszkiewicz, prezydent świetnie się spisuje od piętnastu lat i najlepiej, żeby jeszcze z piętnaście rządził, ale jednak, gdy patrzy się na całą Polskę, statystycznie lepiej jest ograniczać kadencje, być może przedłużone z czterech do pięciu lat, ale do dwóch. Jest pewna praca do wykonania. Przychodzimy z jakimś celem, z jakąś misją na stanowisko samorządu terytorialnego i po wykonaniu tej misji szukajmy sobie miejsca gdzie indziej, być może w Parlamencie. Ja uważam, że byłaby to wspaniała naturalna ścieżka rozwoju kariery” – mówił Poseł Paweł Pudłowski.

W dalszej części mówiono o sondażach i zbliżających się wyborach samorządowych. Zwrócono uwagę na potrzebę wspólnego działania ugrupowań politycznych, będących aktualnie w opozycji. Podkreślono fakt, że tu „u nas” w regionach istnieje wyraźna chęć do wspólnego działania pomiędzy poszczególnymi partiami. Natomiast pod wątpliwość poddano zdolność do wspólnego działania u liderów głównych partii opozycyjnych.

W związku z tym, że na spotkanie przybyła duża grupa młodych, jeszcze uczących się obywateli dyskusja w naturalny sposób skierowana została na temat wprowadzonej niedawno, tzw. reformy oświaty. Poseł chciał poznać odczucia i opinie młodych Międzyrzeczan w tej kwestii.

Mówiono także o kwestiach, które decydują o słabości obecnej opozycji i przyczynach takiego stanu rzeczy.

W pewnych momentach dyskusja stawała się bardzo dynamiczna, a rozmówcy często próbowali wprowadzać nowe wątki. Jest to najlepszy dowód na to, że tego typu spotkań powinno być więcej, bo medialne przekazy nigdy nie zastąpią bezpośredniego kontaktu z politykiem.

Niestety spotkanie miało określone ramy czasowe, bo o godzinie 15: 00 kolejne spotkanie z mieszkańcami zaplanowano w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie.

Osoby zainteresowane szczegółami spotkania i poruszaną problematyką, które z różnych względów nie mogły uczestniczyć w spotkaniu zapraszamy do wysłuchania przygotowanego przez nas nagrania audio, które powstało podczas spotkania.Foto: Kazimierz Czułup