Począwszy od poniedziałku 4 grudnia, przez kolejne 8 dni przeprowadzony został egzamin kończący roczny cykl szkolenia żołnierzy Wojskowej Straży Pożarnej (WSP).

Egzamin miał na celu sprawdzenie posiadanych umiejętności i wiedzy strażaków zdobytych w toku rocznego szkolenia doskonalącego.

Teoretyczny test składał się z dwóch zasadniczych części: teoretycznej i praktycznej. Sprawdzian teoretyczny oparty był na 20 pytaniach testowych zawierających wybrane elementy programu szkolenia WSP. Natomiast egzamin praktyczny zawierał zagadnienia z  użycia sprzętu pożarniczego podczas realizacji zadań taktycznych czyli działań ratowniczo-gaśniczych.

Do sprawdzianu przystąpiło 16 strażaków ze wszystkich zmian służbowych. Wykonywane zadania były okazją do sprawdzenia współdziałania wszystkich  żołnierzy pododdziału oraz organizacji i prowadzenia akcji przez dowódców zastępów i komendanta WSP.

Roczny egzamin potwierdził dobre przygotowanie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne żołnierzy Wojskowej Straży Pożarnej do działań ratowniczo-gaśniczych.


Tekst: mł. chor. Norbert Korcz
Zdjęcia: mł. chor. Norbert korcz, plut. Marcin Gawryłkowicz