Bezpieczeństwo ruchu drogowego: koniec bezkarności kierowców niebędących rezydentami.

0
187
bezpieczne drogi europejskie 000
Zgodnie z proponowanymi nowymi przepisami, decyzje o zawieszeniu, ograniczeniu lub cofnięciu prawa jazdy nierezydenta będą musiały być przekazywane do kraju UE, który wydał prawo jazdy, aby zapewnić, że decyzja o pozbawieniu prawa jazdy jest stosowana we wszystkich krajach UE.
OGŁOSZENIE

bezpieczne drogi europejskie 001
Europosłowie proponują rozszerzenie listy poważnych wykroczeń drogowych, które uruchamiałyby wymianę informacji o pozbawieniu prawa jazdy.

Aby uczynić europejskie drogi bezpieczniejszymi, europosłowie ds. transportu chcą, aby decyzje o pozbawieniu prawa jazdy obowiązywały we wszystkich państwach członkowskich UE i aby więcej wykroczeń uruchamiało dochodzenia transgraniczne.

W środę 29.11. 2023 Komisja Transportu i Turystyki przyjęła projekt nowych przepisów UE, które mają położyć kres bezkarności kierowców niebędących rezydentami i poprawić bezpieczeństwo na drogach. Zgodnie z obecnymi przepisami, jeśli kierowca popełni wykroczenie w kraju innym niż ten, w którym wydano mu prawo jazdy i straci je, sankcja będzie w większości przypadków ważna tylko w kraju, w którym popełniono wykroczenie i nie pociąga za sobą żadnych ograniczeń w pozostałych krajach UE.

      • Pozbawienie prawa jazdy w jednym kraju UE powinno obowiązywać w całej UE
      • Więcej wykroczeń drogowych uruchamiających dochodzenia transgraniczne
      • Specjalny portal informatyczny do wymiany informacji

Brak możliwości uniknięcia utraty prawa jazdy i bardziej rygorystyczne ramy czasowe

Zgodnie z proponowanymi nowymi przepisami, decyzje o zawieszeniu, ograniczeniu lub cofnięciu prawa jazdy nierezydenta będą musiały być przekazywane do kraju UE, który wydał prawo jazdy, aby zapewnić, że decyzja o pozbawieniu prawa jazdy jest stosowana we wszystkich krajach UE.

Europosłowie proponują rozszerzenie listy poważnych wykroczeń drogowych, które uruchamiałyby wymianę informacji o pozbawieniu prawa jazdy. Oprócz propozycji Komisji, aby uwzględnić nadmierną prędkość, jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz wykroczenia drogowe powodujące śmierć lub poważne obrażenia ciała, europosłowie dodają prowadzenie pojazdu bez ważnego prawa jazdy. Europosłowie ds. transportu sugerują ustanowienie ścisłych terminów dla krajów UE na informowanie siebie nawzajem i osoby zainteresowanej o decyzjach o pozbawieniu prawa jazdy.

 – „Mam nadzieję, że ogólnounijny system pozbawiania praw jazdy zmniejszy liczbę wypadków drogowych w całej UE, umożliwiając karanie lekkomyślnej jazdy za granicą, a także znacznie zmniejszy liczbę ofiar śmiertelnych spowodowanych nadmierną prędkością, jazdą pod wpływem alkoholu i narkotyków. Pracując na rzecz projektu Vision Zero, musimy również podnosić świadomość, że prowadzenie pojazdu ma na celu zapewnienie wszystkim bezpieczeństwa na drodze” – powiedział sprawozdawca Petar Vitanov (S&D, BG).

Usprawnienie wymiany informacji

Europosłowie z Komisji Transportu i Turystyki zajęli się również projektem przepisów unijnych dot. transgranicznej wymiany informacji o wykroczeniach drogowych i usprawnienie pomocy między państwami członkowskimi. Komisja poparła rozszerzenie listy wykroczeń drogowych, które będą doprowadzą do transgranicznych dochodzeń w sprawach o niebezpieczne parkowanie, niebezpieczne wyprzedzanie, przekraczanie linii ciągłej oraz potrącenia i ucieczki.

Biorąc pod uwagę, że około 40% przestępstw transgranicznych pozostaje bezkarnych, posłowie popierają solidniejsze procedury pomocy między krajami UE poprzez większe zaangażowanie krajowych punktów kontaktowych w dochodzenia transgraniczne, zapewnienie im dostępu do różnych rejestrów krajowych i utworzenie portalu informatycznego do wymiany informacji.

 – “Ambitne cele projektu Vision Zero nie mogą zostać osiągnięte bez możliwości egzekwowania kar za wykroczenia drogowe popełnione przez zagranicznych kierowców. Państwa członkowskie muszą dysponować narzędziami do wymiany informacji i skutecznej identyfikacji sprawców wykroczeń drogowych. Jazda za granicą nie powinna oznaczać bezkarności, w tym dla kierowców z krajów trzecich” – skomentował poseł-sprawozdawca Kosma Złotowski (EKR, PL).

Kolejne kroki

The draft rules on driving disqualifications were approved by 37 votes to five, while the proposal on the cross-border exchange of information was passed with 37 votes in favour and five abstentions. MEPs also agreed to start talks with member states on the final shape of both texts (35 votes to six on driving disqualification, 34 votes to one and four abstentions on cross-border exchange of information), once plenary has given its green light during the December 2023 plenary session.

Kontekst

Oba wnioski są częścią pakietu bezpieczeństwa ruchu drogowego przedstawionego przez Komisję w marcu 2023 r. w celu poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, ułatwienia transgranicznego egzekwowania przepisów ruchu drogowego i unowocześnienia przepisów dotyczących prawa jazdy. Ostatecznym celem jest jak największe zbliżenie się do zerowej liczby ofiar śmiertelnych w transporcie drogowym w UE do 2050 r. („projekt Vision Zero”).

Both proposals are part of the Road safety package presented by the Commission in March 2023 to improve safety for all road users, facilitate cross-border enforcement of traffic rules and modernise driving licence rules. The ultimate goal is to move as close as possible to zero fatalities in EU road transport by 2050 („Vision Zero„).


Źródło informacji: Parlament Europejski

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię