Enea Operator rozwija współpracę z Państwową Strażą Pożarną w województwie lubuskim.

Enea Operator zawarła porozumienie z lubuską Państwową Strażą Pożarną. To już trzeci dokument podpisany z wojewódzką jednostką zawierający zasady wzajemnej współpracy oraz wyminę doświadczeń w zakresie tworzenia kompleksowego systemu reagowania na sytuacje kryzysowe pomiędzy strażakami, a energetykami.

0
225
enea operator rozwija wspolprace z panstwowa straza pozarna b00
Enea Operator rozwija współpracę z Państwową Strażą Pożarną w województwie lubuskim. / Foto: Enea Operator

enea operator rozwija wspolprace z panstwowa straza pozarna 000
Założona w dokumencie współpraca realizuje ideę społecznej odpowiedzialności biznesu, która jest rozwijana w obu instytucjach z korzyścią dla społeczności, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Ważnym aspektem współpracy jest skuteczna komunikacja pomiędzy partnerami w przypadku sytuacji wymagających pilnej interwencji służb.
Foto: Enea Operator

Enea Operator zawarła porozumienie z lubuską Państwową Strażą Pożarną. To już trzeci dokument podpisany z wojewódzką jednostką zawierający zasady wzajemnej współpracy oraz wyminę doświadczeń w zakresie tworzenia kompleksowego systemu reagowania na sytuacje kryzysowe pomiędzy strażakami, a energetykami.

Dokument jest deklaracją wzajemnego wsparcia w sytuacjach walki z pożarami, likwidacji skutków klęsk żywiołowych oraz awarii infrastruktury elektroenergetycznej. Porozumienie określa również formy wzajemnych działań w zakresie ratowania życia i zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska. Podpisany został w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

– „Współpraca obu tych instytucji w zakresie bezpieczeństwa jest niezwykle ważna. Szczególnie w sytuacjach kryzysowych, ale także w ich codziennej pracy. Podpisane porozumienie o współpracy dotyczy także wymiany wzajemnych doświadczeń i innych projektów. A to oznacza wielkie korzyści dla mieszkańców województwa” – powiedział Władysław Dajczak, wojewoda lubuski.

Założona w dokumencie współpraca realizuje ideę społecznej odpowiedzialności biznesu, która jest rozwijana w obu instytucjach z korzyścią dla społeczności, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Ważnym aspektem współpracy jest skuteczna komunikacja pomiędzy partnerami w przypadku sytuacji wymagających pilnej interwencji służb. Niezakłócony i sprawny przepływ informacji operacyjnych w sytuacjach krytycznych jest niezbędny w kontekście błyskawicznej reakcji na sytuacje kryzysowe.

– „Podczas usuwania skutków masowych awarii, które spowodowane są występowaniem anomalii pogodowych kluczowa jest dla nas współpraca ze Strażą Pożarną. Dlatego bardzo się cieszę, że województwo lubuskie jest kolejnym, po wielkopolskim i zachodniopomorskim, w którym podpisaliśmy porozumienie o współpracy. Współpracy, którą chcemy rozwijać i doskonalić” – powiedział Marek Rusakiewicz, wiceprezes Enei Operator ds. operacyjnych.

W ramach podpisanego dokumentu energetycy i strażacy będą uczestniczyć, m.in. w zajęciach doskonalących oraz wspólnej wymianie doświadczeń z zakresu prowadzenia efektywnych działań ratowniczych w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych pod napięciem.

– „W ostatnich latach zauważalny jest wzrost zdarzeń wynikający z anomalii pogodowych, w szczególności silne wiatry i ulewne opady deszczu. Porozumienie zawarte między stronami, to kolejny krok w kierunku usprawnienia działań podczas sytuacji kryzysowych związanych z brakiem możliwości dostawy energii elektrycznej. Jednostki ochrony przeciwpożarowej wesprą mieszkańców naszego województwa, tworząc na przykład punkty z możliwością naładowania telefonu oraz oferując gorące napoje, a tym samym dając komfort dla operatora do niezwłocznego usunięcia awarii” – powiedział nadbryg. Patryk Maruszak, lubuski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

 *  *  *

Enea Operator jest jednym z czterech największych Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (OSD) w Polsce. Skutecznie zarządza przepływem energii w sieci dystrybucyjnej dostarczając rocznie ponad 20 TWh energii elektrycznej, do ponad 2,7 mln Klientów. Obszar działania spółki obejmuje sześć województw północno-zachodniej Polski. Jest to teren ponad 58 tys. km2 na których posadowiono ponad 108 tys. km linii energetycznych oraz ponad 39 tys. stacji transformatorowo-rozdzielczych. Enea Operator wspiera również rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE). Na koniec 2022 r. do sieci Enei Operator przyłączonych było ponad 151 tys. OZE o łącznej mocy ponad 4,3 GW. Spółka wchodzi w skład Grupy Enea.


Źródło informacji: Enea Operator
Foto: Enea Operator

ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka