OGŁOSZENIE

W dniach 03-05 listopada na terenie Międzyrzecza odbyły się IX Lubuskie Ćwiczenia Proobronne Medycyny Ratunkowej i Pola Walki „Green Medline 17”.

Oficjalne otwarcie ćwiczeń nastąpiło na terenie Kompleksu Sportowego „KASZTELANKA” w dniu 3 listopada.

Ćwiczeniom praktycznym towarzyszyły także zajęcia teoretyczne. W ramach ćwiczeń, tradycyjnie inscenizowane były zdarzenia kryzysowe według zaplanowanego scenariusza, którego rzecz jasna z zasady ćwiczący nie znali. Każdego roku scenariusze kryzysowych zdarzeń dopasowane są do aktualnej sytuacji krajowej i międzynarodowej.

Pierwszą odsłoną ćwiczeń była w piątek, 3 listopada pozoracja zamachu terrorystycznego na targowisku miejskim przy ulicy Garncarskiej. Meldunek, który późnym wieczorem dotarł do służb ratowniczych zawierał informację:
„Na Garncarskiej, na targowisku rozpędzone auto wjechało w przechodniów. Wśród poszkodowanych są ciężko ranni. Do tłumu otwarty został ogień z broni strzeleckiej”.
Na miejsce zdarzenia najszybciej dotarli strażacy, a zaraz potem karetki pogotowia ratunkowego. Rozpoczęła się akcja ratownicza.

Natomiast w sobotę, 4 listopada o 10: 45 zainscenizowano napad zbrojny na stację paliw NEO na ul. Zachodniej, przy zachodnim węźle obwodnicy.
Tu zgodnie z przyjętym scenariuszem dwóch zamaskowanych napastników dokonało napadu. Bandyci po sterroryzowaniu obsługi wzięli personel stacji i przebywających tam klientów na zakładników.

Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu o zdarzeniu powiadomiła pani Agnieszka, mieszkająca w bloku sąsiadującym ze stacją paliw NEO. W celu potwierdzenia zgłoszonego zdarzenia dyżurny policji wysłał najbliższy patrol policji.  Po potwierdzeniu zaistniałej sytuacji przystąpiono do powiadamiania kierowniczej kadry Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu. Rozpoczęto działania zmierzające do zabezpieczenia terenu. Zorganizowano objazdy terenu objętego sytuacją kryzysową.

Równolegle w formie meldunku przekazane zostały niezbędne informacje dla dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Do działań skierowany został samodzielny oddział antyterrorystyczny z Gorzowa Wlkp. oraz zespół negocjatorów policyjnych.

O zaistniałym zdarzeniu dyżurny policji powiadomił służby wodociągowe, energetyczne, gazowe i telekomunikacyjne. Powiadomiony został także prokurator, służba zdrowia oraz komórka zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miasta.

Na miejscu zdarzenia utworzono Ruchome Stanowisko Dowodzenia, z którego koordynowane były wszystkie działania podległych i współpracujących służb.

Policyjni negocjatorzy podjęli próby nawiązania kontaktu telefonicznego z terrorystami po to żeby poznać ich ewentualne żądania lub intencje.

Dla potrzeb pokazu sytuację we wnętrzu sklepu stacji paliwowej prezentowano widzom na dużym telebimie.

Jednocześnie odcięty został dopływ prądu i gazu do stacji paliw. Oddział szturmowy osiągnął gotowość do szturmu obiektu, a zespoły snajperskie zajęły dogodne stanowiska.

Działania wspierane były oddziałem żołnierzy z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, których zadaniem było zabezpieczenie i izolowanie terenu, a także odcięcie ewentualnych dróg ucieczki dla terrorystów. W kolejnym etapie do działania włączyły się służby ratunkowe, strażacy i zespoły ratunkowe.

Terrorysta nawiązał kontakt telefoniczny z policyjnymi negocjatorami. Podjęto próby rozmów z napastnikami. W pewnym momencie połączenie telefoniczne zostało przerwane.
Nagle jeden z terrorystów z zakładnikiem wyszedł na zewnątrz stacji w celu podjęcia negocjacji. Jednym z jego żądań było uwolnienie kolegi osadzonego w międzyrzeckim areszcie śledczym i umożliwienie im opuszczenie miejsca zdarzenia. Terrorysta zagroził, że jak nie zostaną spełnione żądania, … to będzie rzeź!

Starania negocjatorów nie przyniosły oczekiwanego skutku, doszło ze strony napastników do eskalacji działań. Powstała bardzo dynamiczna sytuacja. Napastnicy wybiegli ze sklepu stacji paliw. W zaistniałej sytuacji oceniono, że zostały spełnione wszystkie warunki do przeprowadzenia szturmu.

Ze strony napastników wyposażonych w długą broń w stronę uciekających zakładników padły strzały. Plac manewrowy przed budynkiem stacji paliw usłał się rannymi. Oddział szturmowy przeprowadził atak. Snajperzy zneutralizowali napastników.

W kolejnym etapie działania zespoły bojowe przystąpiły do sprawdzenia całego obiektu, a także zaparkowanych obok na parkingu pojazdów.
W przypadku zdarzenia kryzysowego, jakim jest atak terrorystyczny z powzięciem zakładników, podmiotem wiodącym w myśl ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego jest Policja.  W toku realizowanych działań policjanci współpracują z innymi służbami, takimi jak Państwowa Straż Pożarna, Wojsko, Pogotowie Ratunkowe i inne.

Podczas IX Lubuskiego Ćwiczenia Proobronnego Medycyny Ratunkowej i Pola Walki „Green Medline 17” odbywały się także XI Mistrzostwa Ratownictwa Medycznego Ziemi Międzyrzeckiej.

Ćwiczenia, po podsumowaniu i omówieniu oficjalnie zakończono w dniu 5 listopada.

Intencją przeprowadzenia wspólnego ćwiczenia było zobrazowanie mechanizmu sytuacji kryzysowej oraz wypróbowanie różnych technik i taktyk podejmowanych przez poszczególne służby.
Działanie było realizowane z dużym ograniczeniem i zachowaniem niezbędnych warunków bezpieczeństwa – to takie realia pokazu. W przypadku realnego zagrożenia ewakuowani byliby wszyscy mieszkańcy okolicznych bloków mieszkalnych, odcięte byłyby także wszystkie drogi dojazdowe do tej części miasta, a teren zostałby zamknięty dla osób postronnych.

Pokazowi przyglądał się wojewoda lubuski Władysław Dajczak wraz z burmistrzem Międzyrzecza Remigiuszem Lorenzem i dowódcą 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej płk Piotrem Malinowskim.
Działaniom służb przyglądali się także Komendant Powiatowy Policji w Międzyrzeczu, mł. insp. Paweł Rynkiewicz i Komendant Powiatowej Straży Pożarnej st. bryg. Marek Harkot. Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu reprezentowała pani Zofia Plewa, członek Zarządu powiatu.

W poniższej galerii prezentujemy kilka zdjęć z inscenizacji napadu zbrojnego na stację paliw „NEO” w Międzyrzeczu.

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię