OGŁOSZENIE

Straż GranicznaW efekcie nowelizacji ustawy większe uprawnienia zyska Straż Graniczna, która dotąd nie mogła zatrzymywać dowodów rejestracyjnych pojazdów i czasowych pozwoleń na prowadzenie auta.

Już niebawem spotkanie ze strażą graniczną może skończyć się dla nas utratą dowodu rejestracyjnego pojazdu, a wszystko dzięki zmianie przepisów wprowadzanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przygotowany przez resort projekt rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego, który da funkcjonariuszom tej służby większe uprawnienia trafił do uzgodnień międzyresortowych.

Projektowana nowelizacja ma na celu dostosowanie przepisów do znowelizowanej we wrześniu ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Zgodnie z ustawą Straż Graniczna otrzyma uprawnienia związane z kontrolą pojazdów. Funkcjonariusze SG będą mogli zatrzymać dowód rejestracyjny w takich samych przypadkach, w jakich mogą robić to policjanci, m.in., jeśli pojazd zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Dotychczas, jeśli np. podczas rutynowej kontroli na granicy, strażnicy stwierdzili, że dane auto stanowi zagrożenie, dowód rejestracyjny mógł być zatrzymany tylko przez policjanta. W ocenie MSWiA wiązało się to z niepotrzebnym czekaniem i marnowało czas funkcjonariuszy obu służb. Nowe przepisy mają przyspieszyć ten proces i ograniczyć koszty.

 Za co może nam być zatrzymany dowód rejestracyjny?
Dowód Rejestracyjny
Za jazdę autem z przepaloną żarówką funkcjonariusze drogówki i już niebawem także straży granicznej będą mogli nas ukarać mandatem w wysokości 100 zł.,  a na konto wskoczą nam przy tej okazji 2 punkty karne. Możemy też stracić dowód rejestracyjny.

Powodem kłopotów kierowcy może być nie tylko przepalona żarówka – jeśli funkcjonariusz stwierdzi, że brudna szyba w naszym aucie ogranicza widoczność i przez to zagraża bezpieczeństwu, a nie da się jej umyć przez to, że mamy niesprawne wycieraczki (np. zużyte pióra, brak jednego z nich) lub brak płynu do spryskiwaczy wówczas trzeba być gotowym nawet na 500 zł mandatu.

Mandat także możemy otrzymać za uszkodzoną szybę.  Możemy za to nawet stracić dowód rejestracyjny. W takim przypadku także diagnosta podczas przeglądu technicznego jest zobligowany do nieprzedłużania ważności badania technicznego auta.

 Nowe przepisy już od 13 listopada 2017
Ministerstwo chce, by znowelizowane rozporządzenie zaczęło działać już 13 listopada 2017 r., czyli tego samego dnia, gdy w życie wejdzie nowela ustawy o „Prawo o ruchu drogowym”. Resort w uzasadnieniu do projektu nowelizacji rozporządzenia tłumaczy, że: „jest to podyktowane tym, by zapewnić Straży Granicznej możliwości wystawiania pokwitowań w przypadku zatrzymania dokumentów stwierdzających uprawnienia do używania pojazdu, zgodnie z wzorem ustalonym w rozporządzeniu MSWiA z lipca 2008 r.”

 Zmiany w rejestracji pojazdów. Na czym polegają?
Od 13 listopada będzie wdrażany ogólnopolski system informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0). Zmiany w zasadach rejestracji oraz uruchamianie nowego systemu mogą spowodować czasowe utrudnienia dla interesantów rejestrujących pojazdy.
Od połowy listopada 2017 roku dane do centralnej ewidencji będą wprowadzane przez urzędników w trybie online. To oznacza, że w obecności interesanta, po wprowadzeniu pełnych danych, będzie wymagane zaakceptowanie ich.  Następnie będą one przesyłane do ewidencji. Akceptacja umożliwi też wydruk pozwolenia czasowego i decyzji o rejestracji pojazdu. Jeśli dane okażą się niekompletne, rejestracja pojazdu będzie niemożliwa. Każdy, kto będzie chciał zarejestrować pojazd, będzie musiał uzupełnić dane na stacji kontroli pojazdów lub u producenta/importera.

Zmiany w systemie informatycznym są związane z nowelizacją ustawy: „Prawo o ruchu drogowym”. Dzięki wprowadzeniu nowych zasad dostępne dane dotyczące pojazdów będą kompletne. Według nowych przepisów trzeba będzie zapłacić za badania techniczne przed ich przeprowadzeniem.

Na wyjątek w tym względzie mogą liczyć przedsiębiorcy zarządzający flotami samochodów. Wynik badań będzie wprowadzany do Centralnej Ewidencji Pojazdów, co pozwoli wyeliminować oszustwa dotyczące badań. Wśród danych w CEPiK znajdą się też te dotyczące zabezpieczeń na pojazdach, np. o zajęciu auta przez organ egzekucyjny lub zabezpieczeniu majątkowym. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz zakłady ubezpieczeniowe będą zobowiązane do przekazywania CEP informacji o istotnych szkodach z wypadków – również z udziałem aut bez ważnego ubezpieczenia.

W najbliższej przyszłości producenci i importerzy pojazdów obowiązkowo będą musieli przekazywać dane dotyczące homologacji do elektronicznego katalogu marek i typów pojazdów.

 Przypomnijmy
Rozporządzenie wyróżnia 6 rodzajów tablic rejestracyjnych:
zwyczajne
tymczasowe
indywidualne
zabytkowe
dyplomatyczne
służb specjalnych

Dwie lub trzy pierwsze litery tworzą wyróżnik miejsca. Pierwsza litera oznacza województwo, a jedna lub dwie następne – powiat. Jeżeli jest to jedna litera, jest to miasto na prawach powiatu (lub dzielnica Warszawy), jeżeli dwie – powiat ziemski, ale istnieją odstępstwa od tej reguły. Po wyróżniku powiatu następuje wyróżnik pojazdu. Nie można w nim jednak stosować liter B, D, I, O, Z, zbyt podobnych do cyfr 8, 0, 1, 0, 2. Według rozporządzenia z 22 lipca 2002, litery M i W mają nieco inne kształty niż poprzednio. Numery są zapisywane krojem pisma podobnym do DIN 1451(ang.).

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię