OGŁOSZENIE

Od 16 kwietnia do odwołania istnieje obowiązek „zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa”. Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy wszelkiego sposobu poruszania się na terytorium RP.

Zgodnie z rozporządzeniem rządu, maseczki trzeba nosić w środkach publicznego transportu zbiorowego, czyli w autobusach, tramwajach, trolejbusach, pociągach.

Ponadto obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje, jeśli poruszamy się samochodem z osobą, z którą na co dzień nie mieszkamy lub nie gospodarujemy wspólnie. Obowiązek dotyczy również osób poruszających się rowerem, motocyklem, skuterem, hulajnogą, pieszo.

Mieszkańcy powiatu międzyrzeckiego od wielu dni, pomimo braku zaopatrzenia rządowego rozpoczęli wytwarzanie maseczek różnymi sposobami, w zakładach krawieckich i w warunkach domowych. Wsparcie skierowane zostało na rzecz międzyrzeckich szpitali, służb mundurowych i wszystkich czynnie zaangażowanych w walkę z epidemią korona wirusa. Takiego pospolitego ruszenia nie było u nas od lat.

Jacek Bełz

„Pragnę poinformować mieszkańców, że dzięki Firmie Compakt PL i Państwu Fiebelkorn, oraz Pani Iwonie Stachowiak ( która osobiście uszyła ponad 200 szt. ) dysponujemy maseczkami z flizeliny. Maseczki udostępnimy Państwu gratisowo, zgłoszenia przez messenger lub telefonicznie:  601 576593,  504202462 oraz osobiście w biurze Stowarzyszenia Międzyrzecz. Moje Miasto przy ul. Marcinkowskiego ZAPRASZAMY !!!” – informuje Jacek Bełz, szef Stowarzyszenia Międzyrzecz. Moje Miasto.

Warto przypomnieć, że międzyrzecki wolontariat uruchomiony został praktycznie zaraz po obwieszczeniu przez rząd rozporządzenia w sprawie zaostrzenia przepisów związanych z epidemią koronawirusa. Do społecznego działania przystąpili: urzędnicy, harcerze, osoby pracujące w fundacjach i stowarzyszeniach, ale także zwykli mieszkańcy naszego powiatu.

Potrzeba niesienia pomocy i wszelkie z tym związane inicjatywy pojawiły się praktycznie zaraz po ogłoszeniu rozporządzenia. Wiele takich informacji pojawiło się na Facebooku. Dlatego miejscowi #KoronaWolontariusze ruszyli z akcją zachęcającą mieszkańców do pomocy osobom, które najpilniej potrzebują wsparcia. Wolontariusze nie tylko zachęcają, ale także sami czynnie działają i niosą pomoc w zależności od zapotrzebowania. Wolontariusze oferują nie tylko pomoc w zakupach czy wyprowadzaniu psa, ale także chętnie wykupią leki w aptece. Chętnych z każdym dniem jest coraz więcej, cóż tego tak naprawdę można się było spodziewać.

Kolejny raz przypominamy, jak się można skontaktować z grupą międzyrzeckich wolontariuszy. Oto numery telefonów do #KoronaWolontariuszy, pod którymi można uzyskać pomoc i niezbędne informacje:

  • Jacek: 601 576 593,  
  • Kacper: 504 202 462,
  • Agnieszka: 508 851 705,

#RazemWKryzysie #PomogęJakMogę #KoronaWolontariusze #MMM #SiedzWDomu

 *  *  *

Z przepisów, które opublikowano w Dzienniku Ustaw wynika, że:  

Maseczki w samochodzie nie trzeba zakładać, gdy podróżujemy nim w pojedynkę. Maseczka nie jest obowiązkowa również w sytuacji, gdy samochodem podróżuje jedna osoba z dzieckiem, które nie ukończyło 4. roku życia.

Maseczek nie muszą nosić osoby, które nie mogą zakrywać ust i nosa z powodu: stanu zdrowia, zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim, są niesamodzielne. Co ważne, okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tej sprawie nie jest wymagane

Zakrywać nosa i ust nie muszą osoby, które wykonują czynności zawodowe, zarobkowe lub służbowe w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny oraz w  obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach). Wyjątkiem są osoby, które bezpośrednio obsługują klientów lub interesantów.

Maseczek nie muszą też nosić kierujący środkami publicznego transportu albo przedsiębiorcy zajmujący się przewozem osób, jeśli zapewnione jest oddzielenie kierującego od przewożonych osób.

Zwolnieni z obowiązku noszenia maseczek są duchowni sprawujący czynności lub obrzędy religijne.

Zakrywać nosa i ust nie muszą żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego wykonujący zadania służbowe i stosujący środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

Maseczek nie muszą nosić rolnicy w trakcie pracy gospodarstwie rolnym czy osoby przebywające na terenie prywatnym (jak np.: taras czy własna nieruchomość gruntowa wokół domu).

Maseczki nie są też obowiązkowe dla dzieci do 4. roku życia.

Kiedy obowiązkowo trzeba odkryć usta i nos?
Maseczkę musimy odsłonić, gdy zażąda tego funkcjonariusz (np. policji czy straży granicznej) legitymujący nas w celu ustalenia naszej tożsamości albo inna osoba, która musi – w związku z wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych – zweryfikować naszą tożsamość.

Czytaj także:
Międzyrzeccy „koronawolontariusze” niosą pomoc
Zrobią Wam zakupy i pomogą
Pisanki od serca


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię