OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe Miedzyrzecz 001Jest porozumienie w sprawie finansowania obwodnicy Trzciela – ponad 30 milionów złotych na zaplanowane zadania. Pani Starosta Agnieszka Olender podpisała 3 lutego 2021 r. porozumienie w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1339F.

Oprócz Powiatu Międzyrzeckiego stronami porozumienia są Województwo Lubuskie, gmina Trzciel oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Powiat Międzyrzecki jako inwestor w zakresie przebudowy drogi nr 1339F, budowy obwodnicy Trzciela oraz budowy skrzyżowania obwodnicy z drogą krajową nr 92 wystąpił, wraz z gminą Trzciel, z inicjatywą inwestycji na podstawie porozumienia zawartego jeszcze w 2012 r., ale dopiero teraz dzięki wspólnemu działaniu władz samorządów obecnej kadencji i Wojewody Lubuskiego kwestia finansowania całej inwestycji nabrała tempa.

„Cieszę się, że udało się doprowadzić do porozumienia w sprawie tak istotnej dla mieszkańców gminy Trzciel. Wypracowaliśmy konsensus szczęśliwie kończąc negocjacje dotyczące finansowania, teraz nadszedł czas na przygotowanie prac budowlanych. To efekt dobrej współpracy pomiędzy samorządami i instytucjami centralnymi” – mówi Starosta.

Starostwo Powiatowe Miedzyrzecz 002Korzyści płynące z planowanego przedsięwzięcia będą miały pozytywny wpływ nie tylko na rozwój gminy Trzciel. Poprawa infrastruktury drogowej poprzez połączenie węzła Autostrady A2 z drogą krajową 92 oraz z drogami gminnymi i powiatowymi poprawi również potencjał rozwojowy i komunikację w przyległych gminach. Dodatkowym efektem będzie, m.in. zmniejszenie emisji hałasu, redukcja zanieczyszczenia środowiska oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. To przedsięwzięcie, które przyniesie korzyści całemu Powiatowi Międzyrzeckiemu.
Inwestycja będzie kosztować ponad trzydzieści milionów złotych i będzie współfinansowana przez samorząd wojewódzki, budżet państwa oraz Powiat Międzyrzecki i Gminę Trzciel.
Ponad połowę całej kwoty Powiat Międzyrzecki pozyskał z Funduszu Dróg Samorządowych. Planowany termin zakończenia inwestycji to 2023 r.

Wraz ze Starostą Międzyrzeckim Agnieszką Olender porozumienie podpisała Marszałek Województwa – Elżbieta Anna Polak, Burmistrz TrzcielaJarosław Kaczmarek oraz Dyrektor Oddziału GDDKiA w Zielonej Górze – Jarosław Brzeczka.


Czytaj także:
OBWODNICA TRZCIELA
Dobra wiadomość dla mieszkańców Trzciela
Pomoc finansowa na budowę obwodnicy Trzciela
Kolejne spotkanie w sprawie budowy obwodnicy Trzciela
Rozmawiali o budowie obwodnicy Trzciela
Rozmowy w sprawie obwodnicy Trzciela

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię