To było już szóste i już tradycyjnie wyjątkowe spotkanie z polską kulturą, tym razem tą wiejską, zwaną folklorem ludowym.

Gości wspólnie powitali Maria Marciniak i dyrektor Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej, Andrzej Kirmiel.

WIDEO

Podczas wieczoru uczestnicy mogli sobie przypomnieć jak dawniej żyło się ludziom na polskiej wsi i jakie tradycje kultywowano oraz jakich zwyczajów na co dzień przestrzegano.

Pierwsze zainteresowania kulturą ludową sięgają XIX wieku i od samego początku dostrzegalny jest pewnego rodzaju dualizm, widoczny także i dzisiaj. Związane jest to z dwoma podejściami do zagadnienia – naukowym oraz potocznym.

Warto sobie uzmysłowić, że po mimo upływu tak wielu lat dla współczesnej etnologii kultura ludowa jest nadal „trudnym” pojęciem. Termin ten związany jest z etnologią od samych początków kształtowania się etnografii jako odrębnej dyscypliny naukowej. W sferze zainteresowań pierwszych ludoznawców – często amatorów i miłośników, a z czasem i naukowców – znajdował się lud wiejski oraz wszystko to, co z owym ludem było związane.

Pierwsze próby jej dokumentowania to koniec XVIII wieku, kiedy to wraz z oświeceniowymi prądami myślowymi pojawiło się zainteresowanie ludem wiejskim. Uznając go wtedy za podstawę społeczeństwa i doceniając jego wkład w rozwój rodzącej się kultury narodowej, zaczęto postulować jego badanie i opis.

Trzeba pamiętać, że okres ten dla naszego narodu był czasem trudnym, bo Naród pozbawiony państwowych struktur nie mógł normanie realizować swoich społecznych dążeń.  Ludowość stała się tym samym elementem walki nie tylko o tożsamość narodową, ale także regionalną. Włączenie kultury ludowej jako elementu kultury ogólnonarodowej wyznaczyło na kolejne stulecie kierunki nie tyle jej rozwoju, co kreowania, aranżowania, inspirowania oraz wykorzystywania jako elementu gry politycznej. Przykładem są powstające w okresie XIX wieku pierwsze towarzystwa skupiające miłośników tzw. ludowizny oraz ich działania, polegające m.in. na powoływaniu do życia muzeów regionalnych i skansenów.

Kierunki zainteresowań i pierwszych naukowych prób opracowywania i klasyfikowania oddaje najpełniej tytuł pierwszej monografii, którą zawdzięczamy Oskarowi Kolbergowi, badaczowi i dokumentaliście kultury ludowej: „Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce”. Pod tym długim, ale jakże pojemnym tytułem autor zawarł wszystko to, czym przez następne lata, a także i dzisiaj, zajmują się badacze tego, co związane jest z kulturą polskiej wsi.
W sferze zainteresowań współczesnych etnologów i antropologów nadal znajduje się wszystko to, co Kolberg umieścił w tytule swojego dzieła.


FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: Kazimierz Czułup/

Spotkanie było wzbogacone prezentacją multimedialną, prezentującą zdjęcia i obrazy tematycznie związane z polską wsią i badaczami ludowych zwyczajów

Spotkanie przygotowała i poprowadziła Maria Marciniak, natomiast  wiersze czytała Zofia Plewa.
Pięknym uzupełnieniem wieczoru były pieśni w wykonaniu zespołu śpiewaczego „Ale Babki” z Piesek.

Spotkanie zostało w całości zarejestrowane. Zapraszamy do oglądania półtoragodzinnej relacji.