Powiat Międzyrzecki jednak wybuduje obwodnicę Trzciela.

Pomimo wcześniejszych komplikacji kierowcy już pod koniec 2026 roku będą mogli korzystać z długo wyczekiwanej obwodnicy. 27 marca 2024 roku Starosta Międzyrzecki podpisała w Urzędzie Miejskim w Trzcielu aneks do umowy gwarantujący zwiększenie finansowania inwestycji. To czego nie udało się zrealizować przez kilkanaście lat poprzednim kadencjom, staje się obecnie faktem dzięki ogromnemu zaangażowaniu Powiatu Międzyrzeckiego.

0
126
obwodnica trzciela 000
Projekt budowy obwodnicy Trzciela obejmuje także wykonanie, między innymi przebudowy drogi powiatowej nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy. Ta znacząca dla regionu inwestycja będzie finansowana, aż z czterech różnych źródeł. / Foto: Starostwo Powiatowe Międzyrzecz
OGŁOSZENIE

obwodnica trzciela 001
Trzciel dzięki budowie obwodnicy o długości 1,38 km oraz przebudowie drogi powiatowej (1,99 km) zostanie nie tylko odciążony komunikacyjne, miasto będzie miało również lepsze niż dotychczas połączenie z autostradą A2.
Foto: Starostwo powiatowe Międzyrzecz

Pomimo wcześniejszych komplikacji kierowcy już pod koniec 2026 roku będą mogli korzystać z długo wyczekiwanej obwodnicy. 27 marca 2024 roku Starosta Międzyrzecki podpisała w Urzędzie Miejskim w Trzcielu aneks do umowy gwarantujący zwiększenie finansowania inwestycji. To czego nie udało się zrealizować przez kilkanaście lat poprzednim kadencjom, staje się obecnie faktem dzięki ogromnemu zaangażowaniu Powiatu Międzyrzeckiego.

Po problemach związanych z finansowaniem, rozpocznie się wreszcie długo oczekiwana budowa obwodnicy Trzciela. Warto przypomnieć, że inwestycję oficjalnie rozpoczęto już pod koniec 2021 roku, ale została wstrzymana, ze względu na problem ze stabilnością gruntów i koniecznością dodatkowych nakładów finansowych.

1 marca 2024 r. Zarząd Województwa Lubuskiego wyraził zgodę na dalsze procedowanie aneksu do porozumienia dotyczącego inwestycji, a 21 marca gotowy dokument z wymaganymi podpisami, m.in. marszałka województwa dotarł do starostwa powiatowego. Aneks dotyczy zwiększenia wydatków na dwa zadania, które będą współfinansowane z budżetu Województwa Lubuskiego, a które są częścią całego projektu. Powyższe działania pozwoliły na odblokowanie i możliwość dalszej realizacji inwestycji.

Projekt budowy obwodnicy Trzciela obejmuje także wykonanie, między innymi przebudowy drogi powiatowej nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy. Ta znacząca dla regionu inwestycja będzie finansowana, aż z czterech różnych źródeł. Lwia część inwestycji pochodzi z wkładu własnego samorządów – 28 milionów złotych z samorządu wojewódzkiego, ponad 5,3 miliona z budżetu powiatu międzyrzeckiego oraz ponad 5,3 miliona z Gminy Trzciel. Oprócz wkładu własnego na budowę obwodnicy przeznaczone zostanie niemal 11 milionów złotych z budżetu państwa w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych.

kliknij na zdjęciu aby powiększyć

Trzciel dzięki budowie obwodnicy o długości 1,38 km oraz przebudowie drogi powiatowej (1,99 km) zostanie nie tylko odciążony komunikacyjne, miasto będzie miało również lepsze niż dotychczas połączenie z autostradą A2.

„Mam nadzieję, że jak już dobijemy do brzegu, to nikt nie będzie mówił, że droga jest kompromisem, tylko że jest świetnym rozwiązaniem drogowym i że będzie służyła nie tylko mieszkańcom, ale też wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta” – odpowiedziała Irena Lutowska, dyrektor oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze. – „Nie byłoby obwodnicy, gdyby nie było połączenia z drogą krajową. Stąd udział GDDKiA w tym zamierzeniu inwestycyjnym. Co więcej, jak powiem, że ta nasza część kosztuje chyba porównywalnie tyle samo co reszta, to nie skłamię. Ja osobiście czekam na potwierdzenie finansowania naszej części tej inwestycji, czyli ronda, ze strony ministerstwa. Wierzę, że w najbliższym czasie ta informacja do nas spłynie, że ten wkład będzie. Potwierdzam i zapewniam – jest przychylność z naszej strony” – dodała dyrektor GDDKiA.

Korzyści płynące z całej inwestycji będą miały pozytywny wpływ nie tylko na rozwój jednej gminy. Poprawa infrastruktury drogowej poprzez połączenie węzła Autostrady A2 z drogą krajową 92 oraz z drogami gminnymi i powiatowymi poprawi również potencjał rozwojowy i komunikację w przyległych samorządach. Dodatkowym efektem będzie, m.in. zmniejszenie emisji hałasu, redukcja zanieczyszczenia środowiska oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. To przedsięwzięcie, które przyniesie korzyści całemu Powiatowi Międzyrzeckiemu.

obwodnica trzciela 003
Wiele osób nie wierzyło w sukces całego przedsięwzięcia, utrzymując, że powiat jako inwestor nie poradzi sobie z tak złożonym zadaniem.
Foto: Starostwo powiatowe Międzyrzecz

  – „To niewątpliwie sukces powiatu, który jest inwestorem całego przedsięwzięcia. Udało się doprowadzić do porozumienia samorządu powiatowego i gminnego, Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewody Lubuskiego. Cieszę się, że miałam w tym swój udział i że w końcu inwestycja dojdzie do skutku” – mówi Starosta Międzyrzecki Agnieszka Olender. – „Najważniejsze, że zabezpieczono środki na całą inwestycję. Teraz nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą i niebawem znów ruszą prace budowlane” – dodaje.

Od 2012 roku porozumienie o budowie obwodnicy Trzciela znajdowało się w martwym punkcie. Dopiero Starosta Międzyrzecki Agnieszka Olender po objęciu w 2018 roku urzędu postanowiła wrócić do umowy sprzed kilku lat.

„Bardzo się cieszę, że mogliśmy się dzisiaj spotkać po to, żeby w pewien sposób zwieńczyć dzieło i dać dowód temu, że obietnice składane przez Zarząd Województwa Lubuskiego są dotrzymywane – nawet wtedy, kiedy pojawią się kłopoty i nieprzewidywalne sytuacje, które powodują konieczność znalezienia nadzwyczajnych rozwiązań” – powiedział o podpisaniu aneksu marszałek województwa lubuskiego Marcin Jabłoński. – „Staramy się zawsze być niezawodnym partnerem dla naszych samorządów lokalnych – powiatowych i gminnych – i pokazać, że w trudnych chwilach nie zostawiamy ich samych. Zrobiliśmy wszystko, żeby wyjść z tego trudnego położenia, wszyscy zwiększyliśmy dofinansowanie do tego projektu bardzo oczekiwanego przez lokalną społeczność – deklarował marszałek. – Wszyscy pewnie mieliśmy dyskomfort, że po komunikatach, że zaczynamy budowę, musieliśmy przez wiele miesięcy tłumaczyć, dlaczego to się nie dzieje. Komplikacje nie pojawiły się po stronie samorządu wojewódzkiego – my od samego początku zrobiliśmy to, co do nas należało. Ale mówię to nie po to, żeby stawiać kogokolwiek w niekomfortowej sytuacji. Chcę powtórzyć, że mogą państwo wierzyć w to, że zawsze, kiedy coś obiecujemy, deklarujemy, staramy się doprowadzić te sprawy do końca. Mam nadzieję, że teraz, już bez żadnych perturbacji, wyłoniony wykonawca wejdzie na plac budowy i w pełen sukcesów sposób doprowadzi do tego, że za jakiś czas będziemy mogli poszukiwać w kalendarzach terminu na spotkanie w okolicy i oddać do użytku bardzo długo oczekiwaną przez lokalną społeczność obwodnicę” – dodał Marcin Jabłoński.

Wiele osób nie wierzyło w sukces całego przedsięwzięcia, utrzymując, że powiat jako inwestor nie poradzi sobie z tak złożonym zadaniem. Czas pokazał jednak, że dobra i efektywna współpraca pomiędzy samorządami i konsekwencja w działaniu przynoszą efekty.

obwodnica trzciela 002
Obwodnica Trzciela zostanie wybudowana przez powiat w jednym etapie, w dwa lata i zostanie oddana do użytkowania w 2026 roku.
Foto: Starostwo Powiatowe Międzyrzecz

Rozmowy, które Starosta prowadziła z partnerami powiatu, początkowo niełatwe, przyspieszyły w drugiej połowie kadencji. Ich efektem jest dzisiejsze podpisanie umowy gwarantującej zabezpieczenie finansowe dla całej inwestycji, która kosztować będzie prawie 50 milionów złotych. To pokazuje, że realizacja nawet tak dużych inwestycji drogowych nie leży poza możliwościami samorządów terytorialnych – powiatów, czy gmin.

„Długo oczekiwane było rozpoczęcie inwestycji w obwodnicę Trzciela. Dzisiaj podpisujemy aneks do porozumienia finansującego tę inwestycję. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że to sfinalizowaliśmy: panu marszałkowi, pani staroście, radnym Województwa Lubuskiego, radnym rady powiatu, pani dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za to, że ta inwestycja została podtrzymana i mam nadzieję, że zostanie sfinalizowana” – dziękował burmistrz Trzciela Jarosław Kaczmarek.

Cieszy fakt, że cała obwodnica Trzciela zostanie wybudowana przez powiat w jednym etapie, w dwa lata (zostanie oddana do użytkowania w 2026 roku) i nie będzie dzielona jak w przypadku podobnych inwestycji w innych samorządach na kilkusetmetrowe odcinki, których wykonanie zajmuje nierzadko dziesięć lub nawet kilkanaście lat.

Ten sukces niewątpliwie jest wypadkową kilku czynników: Umiejętności znalezienia porozumienia z partnerami inwestycji, konsekwencji w działaniu oraz przekonania, że dobra współpraca pomiędzy samorządami w dłuższej perspektywie czasu jest opłacalna dla każdej ze stron.


Źródło informacji: Starostwo Powiatowe Międzyrzecz

Czytaj także:

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię