muzeum ziemi międzyrzeckiej 002
Efektem inwestycji będzie przebudowa kotłowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania w budynku głównym muzeum (siedziba starostów) oraz budynku dawnej oficyny dworskiej …

To kolejna inwestycja w międzyrzeckim muzeum. Warto przypomnieć, że instalacja centralnego ogrzewania w budynkach muzealnych przekroczyła już 55 lat eksploatacji, choć jej żywotność była szacowaną przez specjalistów na nie więcej niż 40 lat.

Ostatnie przegląd techniczny budynków muzeum, wskazał na pilną konieczność wymiany starych skorodowanych rur stalowych i zaworów na pionach centralnego ogrzewania. Ze względu na znaczne zakamienienie instalacji centralnego ogrzewania oraz grzejników, rosły także koszty ogrzewania pomieszczeń.

Zamontowany w roku 1999 kocioł gazowy znacznie na przestrzeni lat się już zdekapitalizował i jego resurs dobiegł praktycznie końca.  Gdy w roku 2018 uległ on poważnej awarii podjęto decyzję o wymianie całego urządzenia na nowe.

Ze względu na konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków cieplnych dla zgromadzonych w budynkach zbiorów muzealnych oraz należytego utrzymania budynków, konieczna stała się modernizacja centralnego ogrzewania, polegająca na wymianie całej instalacji, wszystkich kaloryferów oraz wymianie kotła gazowego na nowy typ.

Zamontowanych zostanie 117 sztuk nowych żeberkowych i stylizowanych kaloryferów. Wszystkie kaloryfery będą miały zamontowane głowice termostatyczne przygrzejnikowe – do tej pory tylko część kaloryferów była wyposażona w te urządzenia.

W razie wystąpienia awarii części instalacji CO będzie możliwość odcięcia danej części poziomu budynku, bez konieczności wyłączenia ogrzewania całości zespołu muzealnego – do tej pory takiej możliwości nie było.

Efektem inwestycji będzie przebudowa kotłowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania w budynku głównym muzeum (siedziba starostów) oraz budynku dawnej oficyny dworskiej.

Całkowity koszt inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim i autorskim wynosi 1 275 000,00 zł. Inwestycja zostanie sfinansowana z funduszy pozyskanych z

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 1 075 000,00 zł, resztę w kwocie 200 000,00 zł dołoży Powiat Międzyrzecki.

W 2022 r. łączna wartość prac związanych z realizacją inwestycji na terenie muzeum przekroczy 5.000.000 zł – prawie 90% tej kwoty pozyskano jako środki zewnętrzne.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu/


Na podstawie informacji prasowej Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu

Czytaj także:
Plac budowy na terenie Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej przekazany!