Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 lubuskie otrzymało najmniej pieniędzy spośród wszystkich województw. Dziś jest jednak jednym z pięciu regionów, które najskuteczniej wykorzystują unijne fundusze. Jakie inwestycje udało się zrealizować?

Na realizację Regionalnego Funduszu Operacyjnego lubuskie otrzymało najmniej środków spośród wszystkich województw – 903 mln euro (ok. 3,9 mld zł). To blisko cztery razy mniej niż pula, jaką operuje Śląsk. Region charakteryzuje również najniższa liczba zgłoszonych do tej pory projektów: 804 inwestycje to dużo poniżej krajowej średniej, wynoszącej nieco ponad 2,1 tys.

Lubuskie stawia na przedsiębiorczość
Na plus zaliczyć należy jednak wysoką skuteczność gospodarowania funduszami: efektywność rzędu 71 proc. stawia region na czwartym miejscu w kraju. 1/5 rozdysponowanego do tej pory budżetu pochłonęły przede wszystkim inwestycje wspierające rozwój lokalnej gospodarki. Łączna suma dofinansowań dla projektów w tej kategorii to ponad 766 mln zł, z czego największa część (prawie 356 mln zł) popłynie do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

O wiele ciekawiej prezentuje się jednak drugie miejsce na podium najbardziej dotowanych obszarów. Dzięki łącznej kwocie prawie 360 mln zł wsparcia zajmują je projekty dedykowane edukacji, przede wszystkim w zakresie wzmocnienia kompetencji miękkich. Lubuskie intensywnie wspomaga nie tylko rozwój infrastruktury edukacyjnej, ale również oferuje wsparcie w zakresie kształcenia ustawicznego: szkolenia dla nauczycieli, specjalistyczne kursy zawodowe oraz zajęcia językowe i komputerowe.

W przeliczeniu na powiaty najwięcej pieniędzy trafiło do podwójnej stolicy województwa. Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski razem otrzymały prawie 400 mln zł. Listę zamykają z kolei powiaty krośnieński i strzelecko-drezdenecki: obydwa otrzymały ok. 60 mln zł.

Oczyszczalnie, rowery i kosmos
Największa pojedyncza dotacja wsparła budowę Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze. Prawie 70 mln zł pozwoli na utworzenie jedynej tego typu placówki w całym regionie. Unijne środki przeznaczono też na rozwój Centrum Radioterapii przy Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim oraz kompleksową modernizację bloku operacyjnego szpitala w Nowej Soli.

Wśród inwestycji infrastrukturalnych uwagę zwracają nie tylko zakupy nowego taboru autobusowego (dzięki unijnym dotacjom zrobiły je Gorzów Wielkopolski i Nowa Sól), ale też zakrojone na szeroką skalę działania związane z poprawą jakości gospodarki wodno-kanalizacyjnej w regionie. Dzięki ponad 92 mln zł na terenie całego województwa zmodernizowanych zostanie większość istniejących oczyszczalni ścieków, a w wielu gminach powstaną zupełnie nowe sieci wodociągowe.

Środki z RPO przyspieszą również rozwój lokalnej bazy turystyczno-kulturalnej. Istotne projekty to m.in. budowa tras rowerowych na terenie całego województwa (łączna wartość dopłat na ten cel: 86 mln zł) oraz remonty wielu placówek kulturalnych – na czele z rozbudową Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Nie brakuje również bardziej nietypowych przedsięwzięć: dzięki unijnemu dofinansowaniu w wysokości 42 mln zł już za trzy lata w zielonogórskim Nowym Kisielinie powstanie Park Technologii Kosmicznych.

Regionalne Programy Operacyjne – jak działają?
Na lata 2014–2020 z budżetu polityki spójności do rozdysponowania w ramach programów krajowych i regionalnych otrzymaliśmy łącznie 82,5 mld euro.
To najwięcej w historii naszego członkostwa w Unii Europejskiej.

Około 40 proc. tej kwoty – nieco ponad 31 mld euro – trafiło do Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), w ramach których dla każdego z 16 województw wydzielono odrębną pulę:

 • woj. dolnośląskie – 2,25 mld euro,
 • woj. kujawsko-pomorskie – 1,9 mld euro,
 • woj. lubelskie – 2,23 mld euro,
 • woj. lubuskie – 907 mln euro,
 • woj. łódzkie – 2,25 mld euro,
 • woj. małopolskie – 2,87 mld euro,
 • woj. mazowieckie – 2,08 mld euro,
 • woj. opolskie – 945 mln euro,
 • woj. podkarpackie – 2,1 mld euro,
 • woj. podlaskie – 1,21 mld euro,
 • woj. pomorskie – 1,86 mld euro,
 • woj. śląskie – 3,47 mld euro,
 • woj. świętokrzyskie – 1,36 mld euro,
 • woj. warmińsko-mazurskie – 1,72 mld euro,
 • woj. wielkopolskie – 2,45 mld euro,
 • woj. zachodniopomorskie – 1,6 mld euro.


Tekst: Natalia Olszewska