Transplantacja, to od wielu lat „temat specjalnej troski” w Lubuskiem. Dlatego z okazji Ogólnopolskiego Dnia Transplantacji 29 stycznia w Zielonej Górze odbędzie się konferencja promująca ideę dawstwa.

Nie zabierajmy organów do nieba – „O przeszczepach narządów trzeba mówić zawsze i głośno! Bo nie ma fabryki, która produkowałaby nowe nerki, wątroby czy serca. Nie ma takiej maszyny, która stworzyłaby ludzką krew. Dlatego nie zabierajmy organów do nieba” – apeluje marszałek Elżbieta Anna Polak, która patronuje wydarzeniom.

26 stycznia mija kolejna rocznica pierwszego udanego przeszczepu nerki, wykonanego w 1966 roku w Warszawie. W Polsce na przeszczep narządów czeka około dwóch tys. osób, dlatego tak ważna jest informacja i edukacja, już od najmłodszych pokoleń. Samorząd województwa od lat promuje ideę transplantologii.
Elżbieta Anna Polak„W 2010 roku zawarliśmy wielostronne „Partnerstwo dla Transplantacji”. Osobiście przewodziłam tej inicjatywie, którą poparło kilkanaście instytucji, w tym Kuria Biskupia, szpitale, uczelnie wyższe, samorządowcy. Pięć lat później – kiedy sytuacja w lubuskiej transplantacji znów się pogorszyła – podwoiliśmy siły! Wsparł nas wówczas mocno prof. Marian Zembala, ówczesny Minister Zdrowia, znany kardiochirurg i transplantolog” – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak i dodaje: – „Lista osób oczekujących na przeszczep praktycznie nigdy się nie kurczy. Dlatego tak ważne jest, żeby chorzy mieli szanse na nowy organ”.

 Dwie stolice, dwie konferencje o przeszczepach
Aby promować ideę przeszczepów Lubuskie włącza się w obchody Ogólnopolskiego Dnia Transplantacji. O przeszczepach mówić będziemy w dwóch lubuskich stolicach.

Dwudniowe obchody rozpoczęły się 26 stycznia w Zespole Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp. Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z północy województwa wysłuchała ciekawych prelekcji osób, które dokonują pobrań narządów. Nie zabrakło także opowieści o doświadczeniach biorców, którzy dzięki przeszczepom mogą z powodzeniem funkcjonować. Dla młodych Lubuszan przygotowano także prezentację specjalnego filmu edukacyjnego. Spotkanie to także możliwość konsultacji ze specjalistami.

Podobne spotkanie odbędzie się 29 stycznia w Zielonej Górze, w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego, o godz. 10:00. Jej gospodarzem będzie marszałek Elżbieta Anna Polak.

 PROGRAM – Zielona Góra
lubuskie obchody Ogólnopolskiego Dnia Transplantacji
Zielona Góra, 29 stycznia 2018 r., godz. 10:00 – 12:30

10:00 – Otwarcie Konferencji – Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego
10:10 – Jaka będzie przyszłość transplantacji i … człowieka – lek. med. Bartosz Kudliński, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, wykładowca Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu
10:30 – „Kobieta z męskim sercem” – historia pewnej kobiety – Adriana Szklarz
11:00 – Rola koordynatora ds. tranplantacji – Lesław Deptuła, koordynator ds. transplantacji, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

11:20 – Los człowieka w naszych rękach – Bogumiła Burda, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia NERKA w Zielonej Górze

12:00 – Dyskusja

Na stoiskach informacyjnych podczas obchodów zaprezentują się jednostki ochrony zdrowia podległe Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubuskiego.

 Działania Samorządu Województwa Lubuskiego na rzecz transplantacji
Choć nie wykonuje się jeszcze w naszym województwie przeszczepów, to jednak pobierane są narządy, które potem trafiają do potrzebujących. Samorząd województwa stara się promować ideę transplantacji. Partnerstwo dla Transplantacji w Województwie Lubuskim zostało odnowione zostało 10 września 2015 r. z inicjatywy marszałek Elżbiety Anny Polak.

Działania samorządu, jakie zostały podjęte w celu podniesienia liczby przeszczepień, to m.in.:
propagowanie idei transplantacji podczas wszystkich imprez prozdrowotnych organizowanych dla mieszkańców województwa lubuskiego: m.in. Lubuski Piknik Zdrowia, Przystanek Woodstock,  Lubuski Kongres Kobiet;
ponad 40 000 oświadczeń woli – od 2010 roku tyle oświadczeń i ulotek informacyjnych trafiło do mieszkańców;
cyklicznie: dwa razu do roku (styczeń i październik) – organizacja konferencji, spotkań z młodzieżą z udziałem lekarzy specjalistów, osób po przeszczepie, koordynatorów transplantacyjnych;
stała współpraca z Ogólnopolskimi Stowarzyszeniami „Życie po przeszczepie” i „NERKA”;
Współorganizacja Ogólnopolskiego Marszu Nordic Walking im. prof. Zbigniewa Religi (główny organizator – Stowarzyszenie. Życie po Przeszczepie)
włączenie się w kampanię ogólnopolską – inauguracja Kampanii Drugie Życie.Przeszczepy w Lubuskim