deklaracje ceeb 001
Składanie deklaracji do CEEB rozpoczęło się 1 lipca 2021 r. i trwa do 30 czerwca 2022 r.

Składanie deklaracji do CEEB rozpoczęło się 1 lipca 2021 r. Od tego dnia właściciel lub zarządca budynku, w którym źródła ciepła zostały uruchomione po raz pierwszy przed dniem 1 lipca 2021 r., ma czas do 30 czerwca 2022 r. na ich zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Do 30 czerwca 2022 r. zgłoszenie muszą złożyć właściciele domów jednorodzinnych, zarządcy budynków wielolokalowych (np. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) oraz właściciele czy zarządcy lokali usługowych, handlowych.

Przedstawiciele Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego informowali, że w przypadku bloków, budynków wielolokalowych deklaracji nie będą musieli indywidualnie składać poszczególni właściciele mieszkań.
Treść komunikatu jest następująca: „Może to zrobić zarządca budynku za wszystkich mieszkańców, gdy budynek jest ogrzewany np. za pośrednictwem miejskiej sieci ciepłowniczej. Jeśli jednak w budynku są lokale, które mają indywidualne źródło ciepła np. kominki, to właściciele takich mieszkań muszą to zgłosić do zarządcy bądź indywidualnie złożyć deklarację”.

Zgłoszenie deklaracji do CEEB jest niezależne od tego, czy nieruchomość jest mieszkalna czy niemieszkalna. Nie można interpretować przepisów o CEEB w ten sposób, że tylko nieruchomości mieszkalne podlegają tej ewidencji. Np. właściciele altan ogrodowych – zdaniem przedstawicieli CEEB – powinni zgłaszać takie urządzenia jak kozy na węgiel. Podobnie jest z nieruchomościami czasowo zamieszkałymi. Np. trzeba zgłosić kominek w domu letniskowym.

WAŻNE! Właściciele mieszkań w blokach nie muszą samodzielnie zgłaszać się do CEEB. Zrobi to za nich zarządca bloku.

Także najemcy nie muszą zgłaszać urządzeń grzewczych do CEEB – jest to obowiązek zarządcy nieruchomości albo jej właściciela.

Za niezłożenie w wyznaczonym terminie, czyli do 30 czerwca 2022, deklaracji do ewidencji CEEB, można zostać ukaranym grzywną w wysokości do 500 zł, a w sądzie do 5000 zł.
UWAGA! Jeżeli sprawa o karę trafi do sądu, to sąd może zasądzić do 5 tys. zł.

Deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można składać na dwa sposoby:

  • przez Internet, w formie elektronicznej na stronie www.ceeb.gov.pl, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu. Jest to zdecydowanie najszybszy i najwygodniejszy sposób, który gwarantuje, że deklaracja znajdzie się natychmiast w systemie.
  • w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta (zgodnie z lokalizacją budynku). Tak złożona deklaracja zostanie wprowadzona do systemu przez pracownika urzędu gminy.

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw:

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne » POBIERZ

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne » POBIERZ


Źródło: ceeb.gov.pl

ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka