Na terenie KP PSP w Międzyrzeczu odbyły się spotkania st. bryg. Marka Harkota  – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z dziennikarzami lokalnych mediów i administratorami budynków mieszkalnych w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat zagrożeń związanych z możliwością powstawania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

st. bryg. Marek Harkot - Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu
st. bryg. Marek Harkot – Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu
/foto: Lech Malinowski/

„Okres jesienno-zimowy jest szczególnie niebezpieczny z uwagi na ryzyko powstawania pożarów” – mówi Marek Harkot i dodaje – „Najczęściej dochodzi w nich w wyniku wad lub niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost zatruć tlenkiem węgla, zwanym cichym zabójcą. Czad bo o nim mowa oszukuje zmysły. Nie widać go, nie słychać i nie czuć”.

Objawami o jego obecności może być przyspieszona czynność serca, osłabienie, ból głowy, duszność i senność. Należy Natychmiast przewietrzyć mieszkanie, ewakuować współmieszkańców, wyjść na zewnątrz, wezwać straż pożarną i zasięgnąć porady lekarskiej.KP PSP w Międzyrzeczu

Czad czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne właściwości toksyczne, jest lżejszy od powietrza, gromadzi się głównie pod sufitem. Jest bezbarwny, bezwonny, pozbawiony smaku. Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażaniu śmierć.KP PSP w Międzyrzeczu

Głównym źródłem zatruć jest niesprawność przewodów kominowych, wentylacyjnych i dymnych. Wadliwe działanie może wynikać z nieszczelności, braku konserwacji, w tym czyszczenia, wad konstrukcyjnych, niedostosowanie systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi.

Zgodnie z przepisami należy w obiektach gdzie odbywa się proces spalania paliwa ciekłego lub gazowego usuwać należy zanieczyszczenia z przewodów dymnych i spalinowych:

  • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
  • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym lub gazowym,
  • co najmniej raz w miesiącu od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,
  • co najmniej raz w roku należy usunąć zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Zmniejsz ryzyko – zamontuj czujkę tlenku węgla. To Twoja mała inwestycja w duże bezpieczeństwo !


Tekst i zdjęcia: Lech Malinowski