OGŁOSZENIE

Wraz z zakończeniem sezonu na OW Głębokie wraca kwestia, tzw. utwardzenia dróg gruntowych na „Ruczaju”.

Czytaj także:
Tak wygląda droga na OW Głębokie po remoncie [sonda]
Na OW Głębokie będzie kontrola!
Podczas kontroli na OW Głębokie nikt nie był w stanie wskazać inwestora
Dzięki Inspektorowi Nadzoru Budowlanego powraca kwestia dróg na OW Głębokie
Podjęto uchwałę dotyczącą sprzedaży działek nad jeziorem Głębokie [wideo]

 Warto przypomnieć
O wewnętrznych drogach na OW Głębokie  i zaistniałym problemie pisaliśmy w lutym 2018 roku, tuż po sławnej konferencji prasowej zorganizowanej przez ówczesnego prezesa PGK Sp. z o.o.  Henryka Macieja Woźniaka, który w trakcie konferencji roztaczał bardzo optymistyczne wizje dotyczące funkcjonowania i rozwoju ośrodka wypoczynkowego. Pan prezes wspomniał wtedy także o drogach, tej dojazdowej do ośrodka oraz drogach wewnętrznych, które rzekomo poddał remontowi i modernizacji. Działania te w efekcie miały poprawić funkcjonowanie ośrodka i ułatwić życie osobom mieszkającym w domkach letniskowych. W ocenie mieszkańców, tzw. „remont”  był  tylko sposobem na bezkosztowe pozbycie się odpadu bitumicznego.

Po zobaczeniu pierwszy raz „wyremontowanych” dróg pisałem w lutym:  „W mojej ocenie, krótko mówiąc nie był to remont nawierzchni, tylko jej dewastacja. Tu należy wziąć pod uwagę to, że zdjęcia zrobione są po upływie kilku miesięcy i już do tej pory nawieziony odpad bitumiczny mieszkańcy zdołali ubić kołami swoich samochodów. Niemniej jednak nawet dzisiaj ten odcinek drogi wygląda wręcz tragicznie”.

Właściciele domków letniskowych byli zbulwersowani działaniami zarządcy obiektu, który w Ich mniemaniu mógł się dopuścić po prostu samowoli budowlanej.  Prosili o wgląd do dokumentów, planów. Nikt nigdy im projektu takowego nie udostępnił do wglądu.

W związku z zaistniałą sytuacją Stowarzyszenie Właścicieli Domków Letniskowych Głębokie wystosowało  pismo do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu, które zainicjowało działania zmierzające do wyjaśnienia i oceny zaistniałej sytuacji.

W piśmie Zarząd Stowarzyszenia zwrócił się z wnioskiem do PINB z prośbą o skontrolowanie, czy utwardzenie ciągów dróg gruntowych na działce nr 448 odpadem asfaltowym zostało wykonane zgodnie ze sztuką i obowiązującym prawem budowlanym, a przede wszystkim:

  • czy PGK Sp. z o.o.  wystąpiło do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowę lub zgłoszono planowane prace do starostwa;
  • czy wspomniane prace budowlane wykonane zostały na podstawie projektu budowlanego;
  • czy uzyskano wymagane opinie środowiskowe, wodne, itp.;
  • czy jakość wykonanego utwardzenia nawierzchni spełnia warunki techniczne jakim powinna odpowiadać droga;
  • jak rozwiązana została kwestia odprowadzenia wód opadowych z pasa drogowego?

Na wskutek zawiadomienia Stowarzyszenia Właścicieli Domków Letniskowych jeszcze w lutym PINB zapowiedział kontrolę w sprawie oceny stanu technicznego drogi zlokalizowanej na działce  nr 448.

Zapowiedziana kontrola odbyła się 6 marca, br. o godzinie 10:30 i wydawałoby się, że będzie to już finał tej sprawy,  nieprzynoszącej chluby naszej gminie.

Niestety, ku zdziwieniu wszystkich zainteresowanych Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego po przeprowadzonym postępowaniu, decyzją oznaczoną sygnaturą: SI-7356-7/2018, powołując się na art. 105 § 1Kpa umorzył w całości, jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie stanu technicznego drogi usytuowanej na działce nr 448/42, a w uzasadnieniu swojej decyzji pan Inspektor Powiatowy stwierdził, między innymi, że wspomniane wyżej drogi na OW Głębokie są drogami wewnętrznymi, które nie podlegają regulacji prawnej. Ponadto wskazał, że przedmiotowe roboty nie były robotami budowlanymi w rozumieniu art. 3 pkt 7, a roboty polegające na utwardzeniu przy użyciu rumoszu asfaltowego również nie naruszają przepisów ustawy Prawo Budowlane. Ponadto pan Inspektor stwierdził, że wykonane prace należy zakwalifikować jako naprawcze, które miały jakoby poprawić komfort użytkowania tych dróg i ułatwienie dostępu (dojazdu) do obiektów letniskowych. W końcowej sentencji swojego uzasadnienia pan Inspektor stwierdził także, że tego rodzaju prace nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

FOTOGALERIA (archiwum – luty 2018 r.) – to właśnie taki komfort zafundowano użytkownikom i właścicielom domków na „Ruczaju”.

Stowarzyszenie Właścicieli Domków Letniskowych w zaistniałej sytuacji odwołało się do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wielkopolskim, wnosząc o uchylenie decyzji PINB w całości.

 Kontrola do powtórki!
Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego uchylając zaskarżoną decyzję w swoim uzasadnieniu zmiażdżył argumentację PINB i wykazał wiele naruszeń postanowień Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz niedociągnięć oraz zaniedbań podczas prowadzonego postępowania, jak choćby niewykonanie zdjęć  i  szkicu sytuacyjnego  obrazującego usytuowanie opisanych fragmentów drogi. [ czytaj artykuł … ]

Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego po dokonaniu oceny działań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w końcowej części uzasadnienia swojej decyzji nakazał PINB w Międzyrzeczu  ponownie rozpatrzeć przedmiotową sprawę.

W związku z powyższym, nie mając już innego wyjścia, bo decyzja LWINB była ostateczna i nie przysługiwała na nią skarga, PINB w Międzyrzeczu pismem z dnia 21.08.2018 r. zawiadomił zainteresowane strony o terminie powtórnej kontroli drogi usytuowanej na działce nr 448/42 na terenie OW Głębokie.
Termin kontroli zaplanowany został na dzień 11 września 2018 roku o 10:00.

W Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w międzyczasie zaszły zmiany personalne, Henryk Maciej Woźniak został usunięty ze stanowiska prezesa spółki.  Pozostały nie do końca wyjaśnione sprawy i dużo wstydu, ale ta kwestia to temat na oddzielny artykuł. Tym czasem trzeba poczekać na wyniki dochodzenia wszczętego przez Prokuraturę Rejonową w Międzyrzeczu na wniosek Stowarzyszenia Właścicieli Domków Letniskowych Głębokie.

Zarząd Stowarzyszenia Właścicieli Domków Letniskowych Głębokie zwrócił się do naszej redakcji z kolejnym wnioskiem o to, żeby być obecnym z kamerą podczas prowadzonej kontroli. Cóż, oczywiście postaramy się uczestniczyć i zarejestrujemy przebieg czynności kontrolnych.  Czy obecność kamery będzie miała wpływ na rzetelność prowadzonych czynności kontrolnych? Tego niestety, biorąc pod uwagę poprzednią, przeprowadzoną 6 marca, br. kontrolę, nie możemy zagwarantować. Niemniej postaramy się przygotować rzetelną informację w tej kwestii.REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię