OGŁOSZENIE

ratusz międzyrzecz 001
W 2021 roku radni Rady Miejskiej w Międzyrzeczu uchwalili sobie aż trzy razy podwyżki swoich diet!

W nawiązaniu do artykułu, pt. „Te podwyżki Radnym w Międzyrzeczu się po prostu należą!” postanowiliśmy Państwu tym razem zaprezentować skalę podwyżek diet radnych i związane z tym koszty utrzymania Rady Miejskiej w Międzyrzeczu na przestrzeni minionych lat.

Powszechnie wiadomo, że w Polsce karierę polityczną w organie samorządowym można rozpocząć już w wieku 18 lat jako radny na szczeblu wojewódzkim, powiatowym, gminnym oraz w jednostce pomocniczej gminy (sołectwo, dzielnica, osiedle).

Pełnienie tej funkcji i spoczywająca odpowiedzialność na samorządowcu rekompensuje dieta, którą należy rozumieć jako zwrot kosztów pełnienia urzędu. Wiele osób zadaje sobie pytanie jak wygląda kwestia zarobków radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu. Poniżej postaramy się odpowiedzieć na powyższe pytanie.

Warto przypomnieć, że wysokość diet przysługujących radnemu gminy nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

W 2022 r. kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe ustala się w wysokości 1.789,42 zł. Oznacza to, że w 2022 r. maksymalna wysokość diet przysługujących radnemu gminy w ciągu miesiąca łącznie wynosi 4.294,61 zł, przy czym w zależności od liczby mieszkańców w gminie wynosi:

diety przysługujące radnym gminy

pismo andrzeja kaczmarka20 grudnia 2021 roku do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu, pani Katarzyny Budych wpłynął wniosek jednego z mieszkańców Międzyrzecza, który zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej zadał kilka pytań dotyczących wynagrodzenia radnych miejskich i kosztów z tym związanych na przestrzeni lat 2016 – 2022 (patrz pismo obok).

Odpowiedź do wnioskodawcy nadeszła dopiero po dwóch miesiącach, bo dopiero 21.02.2022 r. Niestety, tak długo w Ratuszu urzędnicy ustalali, ile wydatkowanych jest pieniędzy z miejskiej kasy na poczet diet dla radnych.

Z przesłanego pisma burmistrza Międzyrzecza dowiadujemy się, że w 2021 roku radni uchwalili sobie aż trzy razy podwyżki diet! Ujmując ogólnie w 2021 roku radni podnieśli swoje dochody o ponad 100% i urosły one z kwoty 1.065,55 zł.  do kwoty 2.415,72 zł.

W tym miejscu warto zadać sobie pytanie – komu z pracujących mieszkańców Międzyrzecza udało się od szefa w swoim zakładzie pracy uzyskać stuprocentową podwyżkę?

Z przedstawionego zestawienia w tabeli wynika, że licząc od 2016 roku diety radnych wzrosły niemal czterokrotnie. Z czym się to wszystko wiąże? Cóż, mieszkańcy będą musieli więcej w skali roku wyłożyć pieniędzy na wybranych przez siebie radnych.

Przypomnijmy, że ostatnią taką regulację, oczywiście w górę międzyrzecki samorząd dokonał 16 października 2018 roku.

Zauważmy, że w roku w 2016 roku koszty utrzymania radnych obciążały budżet miasta kwotą 189.140,09 zł. Natomiast już w 2022 roku będziemy musieli na ten cel wydatkować 668.000,00 zł!

wysokość diet radnych

Międzyrzeccy radni o taką skalę podwyżek dla siebie zadbali 26 października 2021 r. w trakcie XLIII sesji Rady Miejskiej, podczas której przyjęli uchwałę regulującą miesięczną dietę za udział w pracach Rady i jej stałych wewnętrznych organów oraz z tytułu kosztów podróży służbowych.

Uchwałą nr XLIII/437/21 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 października 2021 r. Rada miejska ustaliła miesięczną dietę dla Radnych w wysokości:

  • Radny będący Przewodniczącym Rady – bez względu na liczbę komisji, których jest członkiem i pełnione w nich funkcje – 100%
  • Radny będący Wiceprzewodniczącym Rady – bez względu na liczbę komisji, których jest członkiem i pełnione w nich funkcje – 90 %
  • Radny będący przewodniczącym komisji i członkiem lub zastępcą przewodniczącego drugiej Komisji – 85%
  • Radny będący zastępcą przewodniczącego komisji i członkiem lub zastępcą przewodniczącego drugiej komisji – 80%
  • Radny będący członkiem dwóch komisji – 75%
  • Radny będący przewodniczącym jednej komisji – 50%

Biorąc pod uwagę publikowane oświadczenia majątkowe można zauważyć, że w wielu przypadkach uchwalona kwota diety w skali miesiąca 2.415,72 zł. często stanowi połowę ogólnego, miesięcznego wynagrodzenia niektórych radnych. Co to oznacza nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć.

Warto podkreślić, że Rada Gminy ma kompetencje do określenia zasad przyznawania diety. Do nich należy również określenie wysokości diety jako ekwiwalent utraconych korzyści. Czy w tej kwestii ktoś w ogóle szacuje wspomniane utracone korzyści? A czy radni wykazują jakie korzyści tracą biorąc udział sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji? A jak to wygląda w przypadku osób, które nie pracują i mieszkają kilkaset metrów od Ratusza?

Przy ustalaniu wysokości dochodu, Rady Miejskie powinny brać pod uwagę funkcje pełnione przez samorządowca. Oznacza to, że możliwe jest zróżnicowanie wysokości diet w zależności od funkcji pełnionych przez radnego nie tylko w samej radzie, lecz także w jej komisjach. Ważne jest również to, że radnemu przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach ustalonych przez radę gminy.

Podstawę wypłacenia diety stanowi obecność radnego na sesji lub udział w posiedzeniach komisji. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na wyżej wspomnianych konsyliach, rada powinna ustalić zasady obniżania kwoty ryczałtowej.

Niestety ustawa nic nie mówi na temat efektywności „pracy” radnych. Nic się w jej postanowieniach nie wspomina o kompetencjach i merytorycznym przygotowaniu, co niewątpliwie może się przekładać na skuteczność samorządowego działania radnego i osiąganie założonych celów oraz korzyści na rzecz gminy.

Obywatel poszukując pracy jest najczęściej zobowiązany u przyszłego pracodawcy do przedstawienia odpowiednich dokumentów, które potwierdzają wymagane na danym stanowisku wykształcenie i umiejętności. Pracodawca często w okresie próbnym ma możliwość oceny merytorycznego przygotowania pracownika i jego osiągnięć w pracy.

Tu każdy zapewne zaraz zauważy, że samorząd, to nie zakład pracy. Tak to prawda. Niemniej biorąc pod uwagę obszar w jakim poruszają się radni, zarówno ten prawny jak i gospodarczo finansowy, to wydaje się, że kandydat jednak powinien spełniać jakieś minimalne wymagania, choćby po to, żeby podczas swoich, niewątpliwie ciekawych wystąpień przekazywane treści były merytoryczne i oparte na obowiązujących przepisach prawa.
Być może wtedy nasza gmina uniknęłaby straty ok. 400.000,00 zł. jak to miało miejsce w przypadku utraconych wpływów z tytułu dzierżawy pawilonu handlowego przy ulicy Piastowskiej
Tu jak pamiętamy, pomimo przesłanego do Urzędu Miejskiego wniosku o ujawnienie szczegółów związanych z przyczynami i dokładną kwotą utraconych dochodów burmistrz Międzyrzecza do dnia dzisiejszego nie zdecydował się ich ujawnić. (czytaj więcej ).diety radnych tabela


Czytaj także:
BIEDRONKI NA PIASTOWSKIEJ NIE BĘDZIE!
Sklep na osiedlu Piastowskim
Mieszkańcy osiedla Piastowskiego obchodzą pierwszą rocznicę
Pawilon handlowy przy ul. Piastowskiej nadal stoi pusty
Mieszkańcy os. Piastowskiego w Międzyrzeczu nadal czekają na sklep
Mieszkańcy osiedla Piastowskiego nadal bez sklepu
Za nieczynny od czterech lat pawilon także przepraszam burmistrza!
WIEM, ALE NIE POWIEM …
Jedno osiedle, dwa standardy
Wakacyjne Dywagacje na Temat Gospodarności

REKLAMA

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię