OGŁOSZENIE

jezioro głębokie spotkanie w starostwie powiatowym międzyrzecz 02813 stycznia 2022 roku w Sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu z inicjatywy Agnieszki Olender, Starosty Międzyrzeckiego odbyło się spotkanie samorządowców szczebla powiatowego i gminnego z przedstawicielami Pracowni Projektowej Piotr Baliński PROJEKT ze Szczecina. To był merytoryczny, pierwszy krok w kierunku rozwiązania problemów związanych z jeziorem Głębokie.

Przybyłych gości powitała Agnieszka Olender, Starosta Międzyrzecki. Samorząd gminny reprezentowała przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Budych, radni Edward Toczyński i Tadeusz Filus oraz kierowniczka Wydziału Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Szadkowska. Po dokonaniu prezentacji przedstawicieli biura projektowego i przybyłych gości Pani Olender przekazała głos fachowcom.
jezioro głębokie spotkanie w starostwie powiatowym międzyrzecz 002Prelekcję, pt. „Analizy sposobów uzupełnienia wody (w tym jednorazowego), w Jeziorze Głębokie i zalecenie do zastosowania wybranej metody oraz przedstawienie innych wariantów renaturyzacji jeziora.”. W trakcie wystąpienia pan Janusz Myślewski z PPP Baliński PROJEKT przedstawił i omówił cztery warianty rozwiązania problemu ubywającej wody w jeziorze. Każdemu wariantowi towarzyszyła analiza wad i zalet, które merytorycznie zostały omówione w oparciu o przygotowane slajdy.

Ujmując bardzo ogólnie, z opracowanego dokumentu wynika, że przyczyny obniżania się lustra wody są w przeważającej części naturalne i są generalnie spowodowane trwającymi od wielu lat zmianami klimatycznymi z coraz częstszymi okresami suszy hydrologicznej, a problem wysychania dotyczy coraz większej ilości jezior w kraju. Nie zmienia to jednak faktu, że na omawianym terenie w znacznym stopniu została zaniedbana infrastruktura hydrotechniczna na rzekach, rowach i ciekach wodnych, co w pewnym procencie może mieć wpływ na ogólny bilans wodny w jeziorze.

Trzeba przyznać, że panowie z Janusz Myślewski i Piotr Baliński zagadnieniu poświęcili sporo energii i zaangażowania. Dzięki czemu powstało rzetelne opracowanie, a sama prezentacja, to tylko taka, przysłowiowa wisienka na torcie. Zupełnie inną sprawą, to umiejętność przekazania tej wiedzy. Brawo Panowie za merytoryczność i przystępność przekazu, nie każdy to potrafi.

Właśnie takich, merytorycznych postaw brakuje nam, tu w Międzyrzeczu, gdzie często górę nad wspomnianą merytoryką górę biorą prywatne animozje i indywidualne ambicje, co u samorządowców jest cechą raczej nie pożądaną.

Rzecz jasna osób, które przyczyniły się do wielotomowej analizy problemu związanego z naszym jeziorem Głębokie było więcej, jak choćby nieobecny członek zespołu, pan Marek Gliźniewicz. Wykaz osób pozostałych zaangażowanych w opracowanie analizy znajduje się w dokumentacji.

Warto przypomnieć, że przygotowanie analizy i przedstawienie zwariantowanych wniosków jest zwieńczeniem pierwszego etapu starań Starosty Międzyrzeckiego o ratowanie Jeziora Głębokiego.

Starosta od lutego 2021 r. stara się o wypracowanie porozumienia pomiędzy międzyrzeckimi samorządami w sprawie ratowania akwenu. W tym celu, w sprawie podjęcia działań dotyczących obniżania się poziomu wody w Jeziorze Głębokim odbyła cykl rozmów z przedstawicielami Wojewody Lubuskiego, Burmistrzem Międzyrzecza, Remigiuszem Lorenzem, posłem RP Jackiem Kurzępą oraz samorządowcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych, min. Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta i Stowarzyszeniem Właścicieli Domków Letniskowych Głębokie.

Efektem powyższych działań jest przedstawiona dzisiaj przez PPP Baliński PROJEKT analiza zawierająca kilka tomów, która wskazuje dalsze kierunki działania. Przedstawione podczas prezentacji warianty (na zdjęciach poniżej) będące efektem dogłębnej analizy są swoistym drogowskazem wskazującym cztery kierunki.
Oby tylko się nie okazało, że ponownie Burmistrz Międzyrzecza stwierdzi, że to tylko niezobowiązująca analiza, która nie obliguje władz Międzyrzecza do podjęcia działania, tak jak to było w przypadku opracowania naukowców z Wrocławia, sprzed ponad dekady.

Przedstawione w analizie cztery warianty ujmują szeroką paletę rozwiązań, począwszy od najprostszego i zarazem najtańszego nr 1, po bardziej złożone ujęte w propozycjach 3,4 i 5. Warto w tym miejscu podkreślić, że pierwszy wariant nie wyklucza podjęcia w przyszłości jednego z pozostałych. Tu wszystko będzie zależało jak zwykle od finansowania i woli samorządów.

W celu zapobieżeniu postępującemu obniżaniu się lustra wody, wykonawca dokumentacji zaleca rozwiązanie składające się z połączenia kilku wariantów. Aby utrzymać ruch turystyczny i walory rekreacyjne należałoby w pierwszej kolejności dostosować kąpielisko miejskie do cyklicznych zmian stanu wody w jeziorze – co, między innymi zakłada likwidację istniejących pomostów, tych betonowych i zastosowanie pomostów pływających (wariant nr1).

W przyszłości, jeśli samorządy zdecydują się podjąć działania, których celem będzie także ochrona środowiska i likwidacja kolejnych przyczyn ubywania wody w jeziorze będzie można wdrożyć elementy zawarte w wariancie nr 2 i 4, co się będzie wiązało, między innymi z badaniem i oceną jakości wody w Obrze, a także badanie jakości trofii wód w tym badania fitoplanktonu oraz cech fizykochemicznych (to w ramach wariantu nr 2). Działaniom tym jednocześnie będzie towarzyszyć wykonanie odwiertu badawczego celem określenia parametrów fizykochemicznych, poziomu natlenienia, gęstości i wydatku (to z kolei w ramach wariantu nr 4).
Przedstawiciele PPP Baliński PROJEKT szacują, że przygotowanie rozwiązań, które będzie można wdrożyć w ramach wariantu II i IV może zająć co najmniej 3 lata. Nie mówimy tu o niezbędnym czasie na pozyskanie finansowania, bo to zupełnie inna historia.

W trakcie swojego wystąpienia pan Janusz Myślewski poruszył kwestie wpływu na poziom lustra wody w jeziorze poszczególnych inwestycji, które były realizowane w rejonie zlewni wód jeziora. Stwierdził na podstawie analizy, że nie można potwierdzić hipotezy jakoby znaczny wpływ na obniżanie się poziomu wody w jeziorze miało wybudowanie drogi ekspresowej S3 (która, tylko w minimalnym stopniu leży w zlewni jeziora).
Zdementowana również została kwestia rzekomego wpływu na poziom wody jeziora działających w rejonie OW Głębokie studni głębinowych z których czerpana jest woda pitna dla mieszkańców domków letniskowych i ośrodka wypoczynkowego. – „Brak jest korelacji pomiędzy pobieraną ilością wody, a ilością utraconej wody w akwenie” – podsumował Janusz Myślewski.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową analizą w nagraniu audio poniżej.
AUDIO

Po prezentacji rozpoczęła się dyskusja, podczas której Przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Jarmoliński zaapelował, żeby nie podejmować pochopnych działań zmierzających do poprawiania na siłę natury, a Pan Jerzy Gądek, radny Rady Powiatu Międzyrzeckiego stwierdził, że według niego najbardziej racjonalnym byłoby z ekonomicznego punktu widzenia przyjęcie wariantu nr 1.

Natomiast Edward Toczyński, radny Rady Miejskiej w Międzyrzeczu próbował rekomendować wariant preferujący pompowanie wody z rzeki Obra i przesyłanie jej rurociągiem do jeziora Głębokie.
Spotkanie rzecz jasna nie zamyka dyskusji nad problematyką związaną z jeziorem. W planie jest kolejne spotkanie zawężone jedynie do udziału samorządów, powiatowego i gminnego

AUDIO: Agnieszka Olender, Starosta Międzyrzecki

„Dzisiaj mieliśmy okazję wysłuchać specjalistów z zakresu szeroko pojętej branży inżynierii wodnej i lądowej, budownictwa hydrotechnicznego, melioracji wodnej i ochrony środowiska, którzy wskazali konkretne rozwiązania i kierunki działania. Czas na wdrożenie konkretnego rozwiązania. Samorządy musza ustalić wspólnie, jak postąpić dalej w sprawie jeziora, jak zabezpieczyć środki na wybrany do realizacji wariant lub warianty działania” – mówiła Agnieszka Olender, Starosta Międzyrzecki.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: Kazimierz Czułup/


Czytaj także:
Walczymy o jezioro Głębokie – 02.02.2021
Walczymy o Jezioro Głębokie – 14.01.2021
Czy znajdzie się sposób na uratowanie jeziora Głębokiego?
Czy kąpielisko nad jeziorem Głębokie, to samorządowa porażka?
WODA W JEZIORZE GŁĘBOKIE
GŁĘBOKIE PRZED SEZONEM 2020 – SONDA
SPOTKANIE W SOŁECTWIE KALSKO W SPARWIE ŻWIROWNI
Samorząd wojewódzki podziela obawy mieszkańców gminy Międzyrzecz. Czyżby przeciw były tylko władze Międzyrzecza?
Przepraszam burmistrza za wystąpienie Posła Kurzępy w Sejmie RP
SUSZA 2020
Jezioro Głębokie w październiku 2021

REKLAMA

3 KOMENTARZE

  1. Przedstawiony dokument nie zawiera żadnych istotnych nowych informacji, nie może stanowić podstawy do dalszych opracowań. Wartość merytoryczna znikoma. Przedstawione warianty rozwiązań nie poddane analizie wodno-prawnej. Nie dokonano podstawowych badań określających bilans wodny w zlewni. Pominięto rozwiązania polegające na zmianie struktury użytkowania gruntów zlewni jeziora Głębokiego które to mogą mieć największy wpływ na kształtowanie się zwierciadła wody gruntowej.
    „Jak zwykle cos zrobić by nic nie robi”. Koniec w temacie, nie ma o czym mówić a tym bardziej pisać.

  2. „Na tyle się zapoznał” aby stwierdzić błędy w metodologi. Po pierwsze, brak danych do prowadzenia analizy. Interpolacja danych z innych akwenów bez wskazania korelacji między zbiornikami. Ilość oszacowanej niezbędnej wody do uzupełnienia nie uwzględnia retencji zlewni jeziora. Brak określenia skutków odwrócenia kierunku przepływów wód gruntowych. Brak określenia efektu powtórnego zasilenia niecki dawnego jeziora Grązyk. Etc

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię