OGŁOSZENIE

pismo komisji kulturyPodczas posiedzenia wspólnego Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki oraz Komisji do spraw Klimatu w dniu 22 lipca 2021 roku, samorząd wojewódzki wyraził swoje głębokie zaniepokojenie konsekwencjami jakie może nieść za sobą budowa kopalń odkrywkowych na terenie gminy Międzyrzecz, dla istniejącego stanu środowiska.

Co jest powodem takiego zachowania władz Międzyrzecza? Czy to jest brak świadomości? Być może problemem jest nieumiejętność dostrzegania zagrożeń?

Osobiście uważam, że jest to brak konsekwencji i nie realizowanie wcześniej opracowanych założeń rozwoju gminy Międzyrzecz, pomimo tego, że zapisy w dokumentach istnieją i wyraźnie wskazują na kierunki gospodarczego rozwoju gminy, która biorąc pod uwagę posiadane walory, stawiać będzie na rozwój turystyki.

strategia rozwoju analiza 01
„Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011 – 2020”

Strategia rozwoju – Międzyrzecz – gminą turystyczną …

W kontekście poruszonej sprawy warto przypomnieć, że władze gminy Międzyrzecz dziesięć lat temu przyjęły w „Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011 – 2020”, konkretne kierunki rozwoju gminy, stawiając sektor turystyczny jako wiodący, jednocześnie zapewniając mieszkańców gminy, że nie będzie podejmowana działalność gospodarcza, która mogłaby w jakimkolwiek stopniu szkodzić środowisku naturalnemu.

Cyt.: „Walory gminy Międzyrzecz wskazują na możliwość rozwoju turystyki oraz agroturystyki i efektywną obsługę tzw. „małego ruchu turystycznego”, dzięki istniejącym obiektom oraz ich możliwościami rozwoju. Ze względu na proekologiczną politykę gminy nie planuje się budowy obiektów przemysłowych, które mogłyby okazać się szkodliwe, bądź uciążliwe dla środowiska naturalnego, zwłaszcza na obszarach wzmożonego ruchu turystycznego. Istnieją tu natomiast bardzo dogodne warunki dla rozwoju gospodarstw agroturystycznych i małych przedsiębiorstw o charakterze rolno – spożywczym…

strategia rozwoju analiza 02
„Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011 – 2020”

Poziom turystyki na terenie Gminy Międzyrzecz stoi na wysokim poziomie. Jest to zasługa nie tylko wielu ciekawych zabytków architektury, także sakralnej, ale również rozpoznawalnych w skali regionu, kraju i całej Polski elementów turystycznych. Niewątpliwym atutem Gminy Międzyrzecz jest istnienie na jej terenie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Korzystając ze sprzyjających warunków przyrodniczo – krajobrazowo – kulturowych, gmina powinna postawić na zrównoważony rozwój infrastruktury turystycznej (ukierunkowanej głównie na wypoczynek letniskowy), w celu pełnego wykorzystania swojego potencjału turystycznego…

Dlatego też, w najbliższych latach Gmina Międzyrzecz zamierza poszukiwać możliwości inwestowania także w turystykę, zwłaszcza wodną, która poprawi i wzbogaci możliwości rozwoju całego obszaru, również w zakresie współpracy międzynarodowej” – koniec cytatu [strony: 53; 54].

strategia rozwoju analiza 03
„Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011 – 2020”

Na stronie nr 98 wspomnianej „Strategii rozwoju …” możemy ponadto przeczytać, cyt.: „Strategia powinna opierać się na mocnych stronach lokalnej społeczności i środowiska, eliminować słabości, wykorzystywać pojawiające się szanse oraz unikać przyszłych zagrożeń” – koniec cytatu.

W każdej „Strategii rozwoju na lata … „w końcowej jej części nakreślane są cele, do których należy dążyć podczas realizacji przyjętych kierunków dalszego rozwoju.

Przypomnijmy, że władze gminy, jako cel strategiczny nr 1 przyjęły, między innymi, cyt.:
Dostrzegając bieżące problemy, związane z funkcjonowaniem urządzeń użyteczności publicznej, władze samorządowe Gminy Międzyrzecz zamierzają podjąć szerokie działania zmierzające ku radykalnej poprawie tej sytuacji. W szczególności dotyczy to konieczności rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej, uzbrojenia Ośrodka Wypoczynkowego „Głębokie” w sieci wodno – kanalizacyjne oraz prowadzenia ciągłej edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, czy też działania związane z poprawą bezpieczeństwa – jak budowa dróg, chodników, czy parkingów, a także targowisk umożliwiających rozwój przedsiębiorczości. [strona 105] – koniec cytatu.

inwestycje
(archiwum ZM)

Jak wiemy nic w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na OW Głębokie nie zrealizowano do dnia dzisiejszego. Nawet nie rozpoczęto etapu planowania i pozyskania funduszy! Natomiast inwestycja związana z remontem i przebudową pomostów oraz rewitalizacją plaży na przełomie 2013 i 2014 roku, które miała podnieść atrakcyjność Ośrodka Wypoczynkowego została tak wykonana, że niezbędny był natychmiast kolejny remont nowych pomostów, który został także źle wykonany i jesienią 2013 roku w związku ze stwierdzonymi uchybieniami, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego dokonali własnej kontroli remontu pomostów – przypomnijmy powtórnego remontu prowadzonego po … gruntownym remoncie i modernizacji, który odbył się w maju 2013 roku!

uwagi do pomostów
(archiwum ZM)

Kontrolujący stwierdzili wówczas szereg nieprawidłowości, m.in. brak elementów balustrady i drabinek, a nawierzchnia pomostu wykonana z kompozytu (materiał drewnopodobny) odchodziła od podłoża podczas poruszania się po pomoście.
To tylko dwa przykłady inwestycji związanych z sektorem turystycznym w naszej gminie. Jeden niezrealizowany, a drugi przeklinany przez wypoczywających do dnia dzisiejszego.

Powyższe dwa przykłady inwestycji są potwierdzeniem braku konsekwencji i nierealizowania przyjętej strategii rozwoju. Jedno jest pewne – budowa kolejnej żwirowni w rejonie jeziora Głębokie z pewnością nie jest inwestycją, która podniesie atrakcyjność turystyczną tego miejsca i jest to dla każdego zdrowo myślącego człowieka oczywiste. To także, w odniesieniu do przyjętej „Strategii rozwoju …” jest ewidentny przykład niekonsekwencji, a także braku logiki w działaniu międzyrzeckiego samorządu.

odpady bitumiczne w lesie 001
Kto wywozi odpady do lasu? (archiwum ZM)

Mówiąc przy okazji o żwirowni w kwestii ochrony środowiska, warto zwrócić uwagę na stosunek burmistrza Międzyrzecza do tej problematyki. Warto tu przywołać znany powszechnie przypadek wywozu odpadów bitumicznych, powstałych w wyniku frezowania dywanika asfaltowego, drogi dojazdowej do OW Głębokie. Odpad ten został przez pracowników gminnej spółki PGK, podległej władzom Międzyrzecza,  częściowo wywieziony do lasu i tam rozsypany. Do dnia dzisiejszego sprawa ta nie znalazła swojego finału, a każde dziecko wie, że tak robić nie można, a las to nie wysypisko.

W sprawie wspomnianego odpadu bitumicznego, wywiezionego w nocy, po kryjomu, do lasu, zwróciliśmy się w dniu 21 czerwca 2021 roku, do Urzędu Miejskiego z pytaniami:

 1. Kto w rzeczywistości był odpowiedzialny za realizowany remont, kto był inwestorem?
 2. Jakiej firmie, posiadającej niezbędne zezwolenia na zbieranie odpadów i ich przetwarzanie przekazano destrukt bitumiczny? Jeśli destrukt bitumiczny został zutylizowany, to jaka firma tego dokonała? Jako potwierdzenie przekazania lub dokonania utylizacji proszę o przesłanie kopii faktury VAT lub innego dokumentu potwierdzającego fakt, że proces utylizacji dokonała uprawniona do tego typu usług firma.

Jak odpowiedział na powyższe pytania burmistrz Międzyrzecza? Oto wyczerpująca, według urzędnika odpowiedź:
Ad. 1. Gmina Międzyrzecz nie była ani inwestorem, ani zleceniodawcą robót wykonywanych na drogach wewnętrznych na terenie Ruczaju – OW Głębokie.

Ad. 2. Urząd nie zlecał żadnej firmie odbioru czy utylizacji destruktu bitumicznego i w związku z tym nie posiada żadnych dokumentów w tej sprawie.

pismo od burmistrza międzyrzeczaSami Państwo oceńcie poziom merytoryczny udzielonej odpowiedzi. Ja się od tego uchylam. Niemniej stwierdzę, że jestem zaskoczony takim beztroskim podejściem do problemu, bo przecież Gmina Międzyrzecz sprawuje nadzór nad podległą spółką gminną i z zasady powinna się interesować jakością jej zarządzania i sposobem działania oraz przestrzeganiem obowiązującego prawa.

Nie trzeba chyba nikomu przypominać, że wyrzucanie jakichkolwiek odpadów do lasu jest przestępstwem, a tu okazuje się, że urzędnicy w Ratuszu na tę okoliczność nie mają żadnych dokumentów, nawet protokołu pokontrolnego lub zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa! Tu się wręcz automatycznie nasuwa pytanie, kto odpowiada i ponosi odpowiedzialność za administrowanie terenem Gminy Międzyrzecz?   Tu zapewne padnie odpowiedź, że przecież odpady bitumiczne wywieziono do lasu, więc to już problem Nadleśnictwa Międzyrzecz.  A ja, czy się to komuś podoba, czy nie, uważam, że pomimo upływu tylu miesięcy i lat, powinni w końcu zostać ustaleni sprawcy i rozliczony ten, kto kazał im to zrobić.
Odpadu bitumicznego do lasu nie wywiozły krasnoludki, to raczej pewne. Co więc może sugerować brak reakcji burmistrza na tego typu, niezgodne z prawem działania na terenie gminy?

konkurs ekologicznyKtoś zapewne powie, że jest to zbyt delikatna ocena działań międzyrzeckiego samorządu w kwestii szeroko pojętej ochrony środowiska i pro ekologii, cóż to możliwe, ale bardziej dosadnych określeń i słów nie możemy użyć, bo ponownie będziemy musieli przepraszać pana burmistrza, a tu akurat nie ma za co.

Ale żeby nie było, że wszystko prezentujemy na „NIE”, to warto wspomnieć o tym, że ostatnio burmistrz w ramach troski o środowisko zaprosił mieszkańców do udziału w konkursie fotograficznym, pt. „Kartka z kalendarza z szacunkiem do przyrody.”

Oczywiście przyłączamy się do konkursu ogłoszonego przez burmistrza Międzyrzecza i prezentujemy swoją wersję kartki z kalendarza, tak żeby zapamiętano na wiele lat to „proekologiczne” działanie z 4 na 5 marca 2018 roku.kartka z kalendarza marzec 2018


Czytaj także:
Czy żwirownia do końca zniszczy jezioro Głębokie?
Walczymy o jezioro Głębokie
WODA W JEZIORZE GŁĘBOKIE
Niedziela nad jeziorem Głębokie [zdjęcia]
Piknik Zdrowia nad jeziorem Głębokie
„Panie Burmistrzu miasta i Gminy Międzyrzecz w co Pan gra!?”
Lubuskie jeziora czyste jak łza
SUSZA 2020
Majówka na Głębokim
Pożegnanie lata z Bractwem Rycerskim – 2016
Tak wygląda droga na OW Głębokie po remoncie [sonda]
Kto wywozi odpady do lasu?
Podczas kontroli na OW Głębokie nikt nie był w stanie wskazać inwestora
Decyzja ostateczna!

REKLAMA

6 KOMENTARZE

 1. Ciężko aby burmistrz się przyznał do zlecenia wywozu resztek asfaltowych do lasu, a odpowiedź p.Markiewicza bardzo konkretna. W stylu proszę nas z tym nie „łączyć”. Ja mam pytanie do Remika. Kiedy przecinamy wstęgę na oczyszczalni, i co się dzieje z pieniędzmi przyznanymi ponad 4 lata temu na ten cel. Ile tych pieniędzy wpłynęło na konto ratusza? A może nic nie wpłynęło a ten baner przed wyborami to tylko ściema? A może będziemy tropić inne obietnice „kłamczuszka” typu sklepik na piastowskiej?

 2. No jak to, kasa poszła na kwiatki, a my mamy wodę w kranie dobrze „zmineralizowana” co widac w czujnikach 😂😂😂

  • Czy może ktoś wie kiedy i jakie będą podwyżki za wodę, patrząc na śmieci i podatki to może być… sporo.

   • Prawdopodobnie będziemy duzo więcej płacić za wodę i ścieki, puki co ratusz te informacje skrzętnie chowa, jak zwykle radni schowali głowę w piasek.

  • Jest nowy cennik, z tego co da się wyczytać z niego to największa podwyżkę będą mieć emeryci i ci co najmniej zużywają wody. Panie burmistrzu zapamiętamy jak pan dba o emerytów🤬🤬🤬

 3. My żyjemy jak u Barei. Fizycznie jest ścieżka asfaltowa na Głębokie, ale jej nie ma, bo nie ma właściciela. Wystarczyłoby w 10 miejscach wyciąć korzenie i wyrównać i byłaby w miarę przejezdna ku uciesze wszystkich, ale to równa się z wzięciem odpowiedzialności jak się coś stanie. PKP z kolei zamiast założyć też szlabany na ścieżce jak przy Reymonta, wzorem naszego urzędu zapodały takie szykany, że ja i większość omijam tę przeszkodę by nie uszkodzić siebie i kół , wjeżdżam rowerem na starą tróję i za przejazdem wracam na ścieżkę. I tak nadgorliwość o bezpieczeństwo doszła do absurdu i skutkuje jeszcze większym zagrożeniem. Bowiem na przejeździe, którym wracam przez las, koło stacji jest wystarczająca już tylko sygnalizacja świetlana.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię