30-lecie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wandy Wiłkomirskiej w Międzyrzeczu.

20 listopada 2023 r. w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury świętowano 30-lecie istnienia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, im. Wandy Wiłkomirskiej w Międzyrzeczu.

0
395
xxx lecie psm w międzyrzeczu 000
20 listopada 2023 r. w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury świętowano 30-lecie istnienia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, im. Wandy Wiłkomirskiej w Międzyrzeczu.
OGŁOSZENIE

xxx lecie psm w międzyrzeczu 007
Część artystyczną rozpoczął występ Chóru złożonego z uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, im. Wandy Wiłkomirskiej w Międzyrzeczu oraz Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze, pod kierunkiem Pani Wandy Kuryłowicz-Król.

20 listopada 2023 r. w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury świętowano 30-lecie istnienia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, im. Wandy Wiłkomirskiej w Międzyrzeczu.

Galę 30-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wandy Wiłkomirskiej w Międzyrzeczu rozpoczęło uroczyste wprowadzenie Sztandaru Szkoły, kiedy Poczet Sztandarowy zajął swoje miejsce na scenie, prowadzący poprosili gości o zajęcie miejsc siedzących.
Gości powitali prowadzący,  Katarzyna Winkiewicz-Więcław i Wojciech Jurkiewicz, cyt.: – „Spotykamy się dzisiaj, aby świętować szczególną okoliczność dla społeczności Szkoły Muzycznej w Międzyrzeczu – Jubileusz.  W tym roku mija 30 lat istnienia naszej szkoły. Podczas dzisiejszego wieczoru wrócimy pamięcią do wydarzeń z ostatnich trzech dekad, przybliżymy sylwetki ludzi i zdarzenia, które odegrały istotną rolę w historii szkoły, zwiedzimy ważne w historii szkoły miejsca, oraz poznamy tych, którzy tworzą szkołę współcześnie.”

W jubileuszowych obchodach udział wzięli, między innymi:

  • Pani Izabela Serpina-Szarletta, Starszy Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej regionu lubuskiego,
  • Pani Ewa Kijak, Przewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego,
  • Pan Andrzej Kaczmarek, Przewodniczący Międzyszkolnej Komisji Oświaty i Wychowania „Solidarność”,
  • Pan Wiesław Pietruszak, Prezes Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Organowej i Kameralnej Sauerianum w Drezdenku.

Na uroczystość przybyli także dyrektorzy Szkół Artystycznych i instytucji kulturalnych oraz dyrektorzy międzyrzeckich placówek oświatowych.

xxx lecie psm w międzyrzeczu 082
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele międzyrzeckiego samorządu. Powiat międzyrzecki reprezentowali: Pani Agnieszka Olender, Starosta Międzyrzecki i Pani Zofia Plewa, zastępca Starosty Międzyrzeckiego.

Przybyli także przedstawiciele międzyrzeckich samorządów. Powiat międzyrzecki reprezentowali: Pani Agnieszka Olender, Starosta Międzyrzecki i Pani Zofia Plewa, zastępca Starosty Międzyrzeckiego.

Natomiast władze międzyrzecza reprezentowali: Pan Remigiusz Lorenz, Burmistrz Międzyrzecza i Pani Katarzyna Budych, Przewodnicząca Rady Miejskiej.

W uroczystości licznie uczestniczyli także nauczyciele, rodzice, uczniowie, absolwenci i przyjaciele szkoły.

Część artystyczną rozpoczął występ Chóru złożonego z uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, im. Wandy Wiłkomirskiej w Międzyrzeczu oraz Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze, pod kierunkiem Pani Wandy Kuryłowicz-Król. Uczniowie wykonali kompozycję Pana Kazimierza Dziembowskiego – pierwszego dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Międzyrzeczu, pt. „Jedyna Taka” oraz fragment  musicalu Skrzypek Na Dachu, Jerrego Bocka „To świt, to zmrok”, „Can You her me” Boba Chicotta oraz tradycyjną melodię afrykańską „Siyahamba”. Uczniom akompaniowali Pani Ekaterina Matokh oraz Pan Albert Bezdziczek.

xxx lecie psm w międzyrzeczu 014
Podczas historycznej podróży przypomniano, że historia muzycznej edukacji dzieci i młodzieży międzyrzeckiej sięga 1955 roku.

Po występie młodych chórzystów prowadzący zabrali Gości w historyczną podróż do przeszłości szkoły. Wspomnienia uzupełniane były wcześniej przygotowanym, wspomnieniowym materiałem filmowym, w którym ukazano sylwetki pedagogów oraz uczniów i absolwentów szkoły. Można śmiało powiedzieć, że te nagrania, to swoisty skarb szkoły i powinny być szczególnie chronione.

Podczas historycznej podróży przypomniano, że historia muzycznej edukacji dzieci i młodzieży międzyrzeckiej sięga 1955 roku. Zanim w 1993 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki wydało zgodę na utworzenie samodzielnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Międzyrzeczu, edukacja artystyczna dzieci i młodzieży odbywała się w Społecznym Ognisku Muzycznym, powstałym z inicjatywy Pani Zofii Andrzejewskiej. To właśnie dzięki jej pasji i miłości do muzyki pracujących w szkole pedagogów, międzyrzecka młodzież otrzymała szansę rozwoju muzycznego. Doskonalono tam umiejętności gry na instrumentach muzycznych, muzykowano zespołowo oraz zdobywano wiedzę o  historii muzyki. Dzięki wysiłkom i zaangażowaniu nauczycieli pojawiły się niebawem artystyczne sukcesy uczniów ówczesnej placówki. Zespoły instrumentalne i wokalne Społecznego Ogniska Muzycznego przez cały okres działalności ogniska brały wielokrotnie udział w konkursach i przeglądach o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym. Do najważniejszych można zaliczyć chociażby udział w koncercie podczas Święta Narodów w Berlinie. W artystycznej atmosferze powstawały nowe inicjatywy, narodził się, między innymi zespół muzyczny składający się z nauczycieli Społecznego Ogniska Muzycznego.

W okresie od 1 września 1990 r. do 31 sierpnia 1993 r. funkcjonowała w Międzyrzeczu Filia Gorzowskiej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia Nr 2. Filię powołał ówczesny dyrektor tejże placówki pan Grzegorz Kowalec. Stała się ona bazą do przemianowania w samodzielną szkołę. W wyniku intensywnych starań doprowadzono do powołania Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Międzyrzeczu. Szkoła powstała na podstawie Zarządzenia Nr 43 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 listopada 1993 r.

Szkoła Muzyczna w Międzyrzeczu rozpoczęła swoją działalność z kadrą liczącą 7 osób. Prowadzono wtedy zajęcia w czterech specjalnościach instrumentalnych oraz kurs przedmiotów teoretycznych. W szkole uczyło się wówczas 64 uczniów. Obecnie szkoła uczy w dziewięciu specjalnościach instrumentalnych. Na przestrzeni 30 lat mury szkoły opuściło 415 absolwentów. Wielu z nich kontynuuje swoją muzyczną drogę odnosząc sukcesy na scenach w Polsce i za granicą.
Aktualnie Szkoła Muzyczna w Międzyrzeczu posiada 17 sal lekcyjnych wyposażonych w najlepszej klasy instrumenty i akcesoria. Stwarza uczniom możliwości pobierania nauki na najwyższym poziomie.

śp. Kazimierz DZIEMBOWSKI 1950 – 2022
śp. Kazimierz DZIEMBOWSKI 1950 – 2022

Bez wątpienia na sukcesy szkoły w tamtych czasach złożyły się wysiłki i starania Pana Kazimierza Dziembowskiego, pierwszego Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Międzyrzeczu, który pełnił tę funkcję od 1 stycznia 1994 r. do 26 marca 2007 roku. Jako nauczyciel fortepianu pracował w szkole do 2016 roku.
Warto przypomnieć, że przez ostatnie 8 lat był kierownikiem muzycznym zespołu śpiewaczego „ALE BABKI” z Piesek. Pan Kazimierz Dziembowski zmarł 7 lutego 2022 roku w Zielonej Górze. Miał 71 lat.

kazimierz dziembowski 017[1]
Kazimierz Dziembowski był nauczycielem gry na instrumentach muzycznych: akordeonie i fortepianie w Społecznym Ognisku Muzycznym w Międzyrzeczu w latach1975-1990. W 1990 roku powołano w Międzyrzeczu Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia, jako filię PSM w Gorzowie Wlkp. Kazimierz Dziembowski został pierwszym nowo powstałej placówki kształcenia muzycznego … czytaj więcej

Mieszkańcy Międzyrzecza wspominają Pana Kazimierza jako wspaniałego dyrektora, doskonałego muzyka, akordeonistę, pełnego poświęcenia pedagoga, mentora, kompozytora, autora publikacji muzycznych, w tym zbioru utworów dla dzieci na cztery ręce  „Grajmy razem”.

xxx lecie psm w międzyrzeczu 079
Małgorzata Telega-Nowakowska, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Międzyrzeczu.

Kolejnym Dyrektorem Szkoły Muzycznej w Międzyrzeczu została mianowana Pani Małgorzata Telega-Nowakowska.  Pani Małgorzata pracę w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Międzyrzeczu rozpoczęła 1 września 1994 roku jako nauczyciel klasy fortepianu.
1 września 2007 roku objęła funkcję dyrektora szkoły i pełni ją do dnia dzisiejszego. W tym czasie nastąpił znaczący rozwój szkoły. Dzięki staraniom Pani Dyrektor w szkole powstały warunki nauki i pracy na miarę XXI wieku. W pierwszym roku sprawowania swojej funkcji rozpoczęła prace remontowe budynku szkoły, które zakończyły się przeprowadzeniem w roku 2018 termomodernizacji obiektu. Dzięki jej staraniom władze miasta przekazały budynek szkoły na rzecz Skarbu Państwa, co umożliwiło w efekcie oddanie go w stały zarząd Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Obok przedsięwzięć modernizacyjnych Pani Dyrektor poszerza sukcesywnie ofertę edukacyjną szkoły o nowe specjalności i przedmioty, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom lokalnego środowiska. W okresie sprawowanej przez siebie funkcji wyposażyła wszystkie klasy w nowe instrumenty muzyczne.

Szkoła Muzyczna w Międzyrzeczu na przestrzeni minionych lat pełniła i obecnie pełni bardzo ważną rolę w życiu artystycznym miasta i regionu. Dzięki współpracy z Filharmonią Poznańską, Filharmonią Gorzowską, Stowarzyszeniem Lubuski Weekend Gitarowy, Stowarzyszeniem Sauerianum, a także dzięki inicjatywom własnym nauczycieli odbyła się niezliczona ilość koncertów i wydarzeń artystycznych na znakomitym poziomie.

Warto wspomnieć, że podczas jubileuszowych obchodów szkoła świętowała jeszcze jedno ważne wydarzenie. Otóż z dniem 1 września 2023 roku Minister Kultury, profesor doktor habilitowany Piotr Gliński nadał Szkole Muzycznej I stopnia w Międzyrzeczu imię wybitnej polskiej skrzypaczki i pedagoga – Wandy Wiłkomirskiej.

wanda wiłkomirska
Portret Wandy Wiłkomirskiej, namalowany przez uczniów Państwowego Liceum Plastycznego

Z tej okazji Pani Dyrektor dokonała na scenie oficjalnego odsłonięcia portretu Wandy Wiłkomirskiej, który został namalowany przez uczniów Państwowego Liceum Plastycznego: Marię Zastróżną, Amelię Komoszyńską, Doriana Kaźmierczaka, Karolinę Jakubczak, Jakuba Stasiaka, Lenę Gugałę, Aleksandrę Szalę i Maję Kozikowską.
Obraz powstawał pod kierunkiem profesora Juliusza Piechockiego.

Jubileusz był także okazją do podsumowań i złożenia podziękowań dla osób, które przyczyniły się do powstania szkoły oraz dla wieloletnich byłych nauczycieli i pracowników szkoły.
Na scenę prowadzący poprosili:

  • Pana Piotra Buszewskiego,
  • Panią Donatę Marzec-Pawłowską,
  • Panią Irenę Matuszną,
  • Panią Elżbietę Skibicką,
  • Panią Jolantę Helwig,
  • Panią Aleksandrę Gendera-Ochal,
  • Pana Zdzisława Musiała,
  • Panią Bogumiłę Wróbel,
  • Pana Zbigniewa Bratkowskiego.

Podziękowania wręczyła Pani Małgorzata Telega-Nowakowska, Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Międzyrzeczu.

Jubileusz, to również świetna okazja aby docenić czynnych zawodowo pracowników, w szczególności tych z najdłuższym stażem. Na scenę zostali wywołani:

  • Pani Alina Plebanek,
  • Pani Iwona Skwarna,
  • Pani Beata Maciejewska,
  • Pani Lila Jakubowska,
  • Pan Czesław Nowakowski,
  • Pan Tadeusz Nowak.

Podziękowania uhonorowanym wręczyły Pani Małgorzata Telega-Nowakowska i Pani Marta Walczak.

Kolejnym punktem programu były przemówienia. Głos zabrali samorządowcy, a także przedstawiciele Rady Rodziców Szkoły Muzycznej, Przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Gabriela Dubaj i Pani Żaneta Robak.

list od ministra glińskiego
Z okazji jubileuszu 30-lecia działalności Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, im. Wandy Wiłkomirskiej na ręce dyrektor Małgorzaty Telegi-Nowakowskiej wpłynął list gratulacyjny od Ministra Kultury, profesora, doktora habilitowanego Piotra Glińskiego.

Po przemówieniach kontynuowano podziękowania. Minister Kultury, profesor, doktor habilitowany Piotr Gliński uhonorował odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dwie osoby, Panią Alinę Plebanek i Panią Iwonę Skwarną.
Odznaczenia wręczyły, Panie Izabela Serpina-Szarletta i  Marta Walczak.

Wręczono także nagrody dla zasłużonych nauczycieli, które przyznał Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej. Nagrody przyznano Paniom: Agnieszce Wenda i Katarzynie Winkiewicz-Więcław. Odznaczenia wręczyły, Panie Izabela Serpina-Szarletta i Marta Walczak.

Uhonorowanie zasłużonych pracowników i wręczenie nagród zakończyło część oficjalną obchodów. Część koncertową poprzedziło uroczyste wyprowadzenie Pocztu Sztandarowego.

Jubileuszowe obchody uświetnił koncert w wykonaniu byłych i obecnych pedagogów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Międzyrzeczu, a także zaproszeni muzycy z Filharmonii Gorzowskiej.

Zespół wystąpił w składzie:

  • Maria Nowak – skrzypce, solo,
  • Agnieszka Wenda – pierwsze skrzypce,
  • Filip Orlikowski – drugie skrzypce,
  • Joanna Głąb – altówka,
  • Katarzyna Winkiewicz-Więcław – wiolonczela,
  • Mateusz Rzytka – kontrabas,
  • Ekaterina Matokh – klawesyn.

W wykonaniu muzyków usłyszeliśmy koncert Antonio Vivaldiego, pt. „Le quattro stagioni” – Cztery Pory Roku, to najpopularniejszy utwór skomponowany przez XVIII wiecznego mistrza skrzypiec, kompozytora i duchownego z Wenecji. Kompozycja pochodzi ze zbioru II cimento dell’armonia e dell’inventione.
Była to jedna z największych publikacji kompozytora, włącznie z zawarciem na jednej ze stron pierwszego wydania jego portretu.

Publiczność tego wieczoru usłyszała następujące utwory:

  • Koncert nr 1 E-dur „Wiosna” („La Primavera”), RV 269
  • Allegro – Largo – Allegro
  • Koncert nr 2 g-moll „Lato” („L’Autunno”), RV 293
  • Allegro – Adagio molto – Allegro
  • Koncert nr 4 F-moll „Zima” („L’Inverno), RV 297
  • Allegro – non molto – Largo – Allegro.

Po koncercie gości zaproszono do części kawiarnianej Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury, gdzie na wszystkich czekał słodki poczęstunek, a konkretnie dwa wielkie torty ufundowane przez Starostę Międzyrzeckiego, Burmistrza Miasta i Gminy Międzyrzecz oraz Radę Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Międzyrzeczu.
Spotkanie w foyer MOK było obok degustacji słodkości świetną okazją do spotkań, rozmów i do zrobienia pamiątkowych zdjęć.
Przy okazji jubileuszu warto uświadomić sobie to, że na terenie Międzyrzecza jest wiele szkół, ale ta Muzyczna Szkoła jest jedyna. Być może nie imponuje wielkością i liczebnością, ale ma ogromny wpływ na kulturę muzyczną w naszym mieście. To taka nasza mała filharmonia międzyrzecka, o którą należy dbać i troszczyć się na każdym kroku, dla kolejnych pokoleń.

Jubileusz odbył się pod Patronatem Honorowym Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: Kazimierz Czułup/


Czytaj także:

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię