Burmistrz Międzyrzecza sprzedał 100% udziałów Gminy Międzyrzecz w Spółce PUBR Sp. z o.o.

Rada Miejska w Międzyrzeczu wyraziła zgodę definitywną na zbycie przez burmistrza Międzyrzecza udziałów Gminy Międzyrzecz w spółce działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „PUBR” sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu. Udziały sprzedane zostały firmie Smart-Instal Sp. z o.o. z Gorzowa Wielkopolskiego.  Tak samorząd uczcił 60. rocznicę funkcjonowania firmy.

0
331
pubr międzyrzecz 000
W Międzyrzeczu nie ma chyba osoby, która by nie słyszała o Przedsiębiorstwie Produkcji Betonów „PUBR” Sp. z o.o., które było bezpośrednim kontynuatorem tradycji Przedsiębiorstwa Uprzemysłowionego Budownictwa Rolniczego w Międzyrzeczu, powstałego w 1964 roku.
OGŁOSZENIE

pubr międzyrzecz 001
Podczas przeprowadzonej kontroli Najwyższej Izby Kontroli okazało się, że spółka „PUBR” nie ma znamion spółki komunalnej, a jej charakter działalności jest typowy dla firm działających na wolnym rynku.
W zaleceniach pokontrolnych NIK nakazała międzyrzeckiemu samorządowi uregulować tę kwestię.

Rada Miejska w Międzyrzeczu wyraziła zgodę definitywną na zbycie przez burmistrza Międzyrzecza udziałów Gminy Międzyrzecz w spółce działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „PUBR” sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu. Udziały sprzedane zostały firmie Smart-Instal Sp. z o.o. z Gorzowa Wielkopolskiego.  Tak samorząd uczcił 60. rocznicę funkcjonowania firmy.

W Międzyrzeczu nie ma chyba osoby, która by nie słyszała o Przedsiębiorstwie Produkcji Betonów „PUBR” Sp. z o.o., które było bezpośrednim kontynuatorem tradycji Przedsiębiorstwa Uprzemysłowionego Budownictwa Rolniczego w Międzyrzeczu, powstałego w 1964 roku. Przedsiębiorstwo podlegało Zjednoczeniu Budownictwa Rolniczego, a wiodącym przedmiotem działalności firmy była produkcja prefabrykatów żelbetowych i betonowych oraz produkcja budowlano-montażowa. Przedsiębiorstwo na przestrzeni lat poddawano reorganizacji i dostosowywano profil produkcyjny do zmieniających się potrzeb na rynku. W tych odległych już czasach zakład obok swojej zasadniczej działalności, czyli produkcji wysokiej jakości betonowych i żelbetonowych materiałów budowlanych realizował także prace montażowe na wielu budowach, tak zwanych pegeerowskich obiektach hodowlanych i budynkach mieszkalnych na terenie środkowego zachodu Polski.

Okres transformacji ustrojowej w kraju to także duże zmiany dla przedsiębiorstwa, bowiem firmę zlikwidowano w 1992 roku, a całe wyposażenie materiałowe i produkcyjne przekazano, między innymi  spółce Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów Sp. z o.o. „eMBet” z Nowej Soli. Pomimo zawirowań udało się zachować dotychczasowy profil produkcji.

Kolejne zmiany nastąpiły już po upływie dwóch lat, bowiem w 1994 roku na majątku przedsiębiorstwa „eMBet” na skutek kolejnych przekształceń  zawiązała się spółka Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „PUBR” Sp. z o.o. w Międzyrzeczu. Zakład poszerzył swoją ofertę i z powodzeniem produkowano żelbetowe prefabrykaty, czyli płyty stropowe kanałowe, płyty dachowe korytkowe, elementy klatek schodowych, belki nadprożowe, i płyty balkonowe. Podejmowano się również  produkcji elementów konstrukcyjnych hal produkcyjnych oraz nietypowych elementów na indywidualne zamówienie.

W przedmowie książki, pt. „55 lat historii „PUBR”, autorstwa Lecha Malinowskiego, były prezes Henryk Maciej Woźniak tak się wypowiedział o przedsiębiorstwie, cyt.:
„PUBR, to zjawisko wyjątkowe w najnowszej historii Międzyrzecza – podstawa jego rozwoju w realiach gospodarki centralnie planowanej, to również źródło szczególnej pozycji gospodarczej miasta w regionie gorzowskim w czasach „peerelu”.
PPUBR znaczył dla Międzyrzecza, chyba nawet więcej iż dla Gorzowa „Stilon”, czy też „Zastal” dla Zielonej Góry. Był po prostu fundamentem międzyrzeckiej gospodarki i głównym wektorem rozwoju naszego królewskiego grodu.
Dzisiejsze Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „PUBR” Sp. z o.o.  jest spadkobiercą tradycji dawnego wielkiego przedsiębiorstwa, lecz jego ślady są obecne do dziś także i w takich firmach jak: PREAFA, Przesypownia Cementu, ZEC i innych”
– koniec cytatu.[1]

To nie pierwszy przypadek wyprzedaży samorządowego majątku. Warto przypomnieć, że wiele lat temu samorząd pozbył się budynku przedszkola przy ul. Poznańskiej, a później, w czasach kiedy burmistrzem był Tadeusz Dubicki sprzedano budynek przy ul. Chrobrego, w którym mieściło się także przedszkole. Skłonność samorządu do pozbywania się majątku jest wręcz zastanawiająca i z pewnością nie jest dowodem gospodarności. W tym miejscu warto także wspomnieć o poniesionych stratach z tytułu dzierżawy powierzchni handlowej w pawilonie handlowym przy ul. Piastowskiej.

wniosek
Wniosek skierowany do burmistrza Międzyrzecza z pytaniami dotyczącymi procedury sprzedaży udziałów w przedsiębiorstwie „PUBR” Sp. z o.o. z dnia 19.01.2024 r.

Co więc się stało na przestrzeni minionych kilku lat, że dobrze prosperujące przedsiębiorstwo, przynoszące dochody i chlubę miastu, odznaczone w 2019 roku Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego, samorząd postanowił się pozbyć ?

Otóż przy okazji kontroli Najwyższej Izby Kontroli okazało się, że spółka „PUBR” nie ma znamion spółki komunalnej, a jej charakter działalności jest typowy dla firm działających na wolnym rynku. W zaleceniach pokontrolnych NIK nakazała uregulować tę kwestię, niemniej nie wspomniano nic na temat konieczności sprzedaży udziałów w spółce.

Nagle okazało się, że „PUBR” Sp. z o.o. jest firmą niewydolną, niedoinwestowana i mało konkurencyjną na rynku, której utrzymywanie przez międzyrzecki samorząd jest wręcz niemożliwe nie tylko z prawnego punktu widzenia, ale także z ekonomicznego!
Czy w Międzyrzeczu jest ktoś,  kto byłby wstanie zrozumieć tak nagłą zmianę oceny przedsiębiorstwa?  Nie neguję tu kwestii statusu prawnego i tego, że samorząd nie jest właściwym organem dla tego typu gospodarczej działalności, tu chodzi o to, że w tak nagłym tempie zakład podupadł i stal się wręcz ciężarem dla władz samorządowych. Oczywistym jest to, że przecież kondycja zakładu, stan nieruchomości i parku maszynowego, itp. bezpośrednio przekłada się na jego wartość.

28 grudnia 2023 roku, Rada Miejska w Międzyrzeczu podjęła uchwałę nr LXXIV/723/23 w sprawie wyrażenia zgody definitywnej na zbycie przez burmistrza Międzyrzecza udziałów Gminy Międzyrzecz w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „PUBR” Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu.uchwała rady miejskiej

Łączna cena zbycia 875 udziałów w spółce wyniosła 4.243.750,00 zł. Ustalono, że kupujący, czyli firma Smart-Instal za udziały zapłaci w dwóch ratach. Pierwsza w kwocie 1.500.000,00 zł. w dniu podpisania umowy, a druga w kwocie 2.743.750,00 zł. ma zostać wpłacona do 15 grudnia 2024 r.

Zastanawiające jest to, że w ogóle pod uwagę wzięto firmę, która wykazała w styczniu 2024 roku swój kapitał zakładowy w wysokości 10 000,00 zł!  Mało tego, Rada Miejska postanowiła ułatwić firmie kupno rozkładając płatność na raty.

Okazuje się, że procedury sprzedaży nie poprzedzono ogłoszeniem przetargu i w efekcie nie przeprowadzono procedury przetargowej!

Z protokołu nr 64/23 z posiedzenia Komisji Komunalnej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu, która odbyła się 28 grudnia 2023 roku, dowiadujemy się między innymi o tym, że dokumenty związane ze sprzedażą zostały przekazane radnym dopiero przed sesją, mimo, że projekt umowy jest z trzynastego (13 grudnia 2023 r. – dopisek redakcji), czyli było mało czasu na to, żeby z dokumentami się zapoznać i je przeanalizować. Dlaczego?

Radny Marcin Kusik podczas posiedzenia komisji zauważył, że w uzasadnieniu stwierdzono, „że stan finansowy spółki nie jest dobry, a dotychczas była przekazywana inna informacja.”

Natomiast radny Paweł Czop powiedział, „że z pozyskanych informacji internetowych firma ta wykonywała głównie roboty wodno-kanalizacyjne i rozumie potrzebę sprzedaży, ale nie za wszelką cenę”.
Powiedział, „że ma obawy, że firma, która ma tak niski kapitał może sfinalizować zakup PUBR-u z pieniędzy PUBR-u, gdyż patrząc na aktywa PUBR-u na koniec roku finansowego 2022 wynosiły 1,5 mln zł., a na magazynie wyprodukowanego i nie zapłaconego towaru na kwotę 1 mln 20 tys. zł. Wyraził też swoje uwagi do zastawu rejestrowanego, którego istotą jest, że nabywca staje się właścicielem i tym samym może sprzedać połowę nieruchomości i nikt mu tego nie zabroni, dlatego wolałby umowę przedwstępną z poręczeniem.”

Radna Katarzyna Budych powiedziała, „że są wątpliwości, gdyż materiały zostały przekazane chwilę przed podjęciem przez Radę Miejską decyzji, stąd te pytania. Zastaw rejestrowany  też ją nie przekonuje i zastanawia się, czy nie lepiej sprzedać w niższej cenie, ale w jednej kwocie.”

Ponadto stwierdziła, że „Zastaw rejestrowany daje 100% firmie, a gmina nie dostaje pewności, że ta druga rata w 2024 roku zostanie przekazana na konto gminy, wiedząc jaki był zysk tej firmy na koniec 2022 roku.”
Wyraziła swoje wątpliwości, „co do budowy przez firmę hali, gdyż nie jest to określone w czasie, do wyceny aktywów, czy jest to wartość tylko księgowa, czy była wycena nieruchomości, jaki był stan zobowiązań przynajmniej na koniec listopada i do liczby zatrudnionych osób.”

Z udostępnionych dokumentów nic się nie dowiadujemy o wartości działki, która jest przecież w pełni uzbrojona i wyposażona w bocznicę kolejową.
Burmistrz nie informuje dlaczego w minionych latach nic nie robiono w kwestii uregulowania stanu prawnego i przeprofilowania firmy w taki sposób, żeby mogła nadal być właściwą do zarządzania przez samorząd. W ostateczności przecież można było już wiele lat temu na spokojnie, nie czekając na kontrolę NIK poszukać kupca i sprzedać PUBR za rozsądną cenę.

Pomimo powyższych wątpliwości w trudnym do wyjaśnienia pośpiechu mimo wszystko podjęto decyzję o sprzedaży.1


[1] „55 lat historii „PUBR” … opowieść o ludziach z betonów” –  ISBN 83-921867-3-7

Czytaj także:

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię