sobota, 10 czerwca, 2023
tereny powodziowe 000

KONTROLA NIK: Samorządy nie ograniczyły skutecznie inwestycji na terenach zagrożonych powodzią

Działania samorządów nie były wystarczające, aby skutecznie ograniczać zabudowę terenów zagrożonych powodzią. "Z naszych ustaleń wynika, że większość skontrolowanych samorządów, w dokumentach planistycznych gmin, nie uwzględniała lub tylko częściowo brała pod uwagę decyzje wydawane przez Wody Polskie co do warunków zabudowy i zagospodarowania terenów zagrożonych powodzią" - czytamy w raporcie NIK. W konsekwencji potencjalni inwestorzy nie mieli rzetelnych informacji o zagrożeniu powodziowym w miejscu planowanej inwestycji.
zakład energetyki cieplnej 000

Ciepło ucieka, czas ucieka – rozwój efektywnych systemów ciepłowniczych

Działania administracji publicznej nie przyczyniły się do zmniejszenia uciążliwości źródeł wytwarzania ciepła dla środowiska i oszczędniejszego gospodarowania energią w procesach dostarczania ciepła. Minister właściwy ds. energii nie opracował strategii modernizacji ciepłownictwa, działał głównie w sposób doraźny. Nie prowadzono monitoringu efektywności energetycznej systemów ciepłowniczych. Gminy nie miały docelowej wizji rynku ciepła, nie dbały o planowanie i rozwój efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych. Nie wypełniały nawet obowiązków wynikających z Prawa energetycznego.
kontrola stadnin koni nik 000

Znęcanie się nad końmi pod państwowym nadzorem – wyniki kontroli NIK w państwowych stadninach

Najwyższa Izba Kontroli przygotowuje zawiadomienie do prokuratury w sprawie niedozwolonego znakowania koni. To konsekwencja ustaleń kontroli w spółkach hodowli roślin uprawnych i zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.
plan pracy nik w 2023 roku 000

Finanse, oświata, zdrowie, środowisko, bezpieczeństwo… Co NIK zbada w 2023 roku?

W Nowy Rok Najwyższa Izba Kontroli wkracza z imponującym planem pracy. Ten, który dobiega końca, przyniósł nowe, ogromne wyzwania o skali globalnej, będące pokłosiem wojny za wschodnią granicą i napływu uchodźców z Ukrainy oraz światowym kryzysem energetycznym i finansowym. Izba skontroluje, jak na te wyzwania zareagowała administracja publiczna. NIK nie zaniedbuje też innych kluczowych obszarów funkcjonowania państwa i bytowania obywateli. Plan pracy NIK na rok 2023 to aż 90 tematów kontroli planowych.
wyniki kontroli asf nik 000

Afrykański pomór świń rozprzestrzenia się poza kontrolą. Wyniki delegatury NIK w Zielonej Górze.

Podmioty odpowiedzialne za ograniczanie rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń nie dopełniają swoich obowiązków. Główne narzędzie walki z ASF – masowa redukcja populacji dzików – nie przynosi efektów, mimo to przekazywane są na nią znaczne środki. Kluczowe dla ograniczenia ASF działania związane z bioasekuracją prowadzone są nierzetelnie. W siedzibie Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Zielonej Górze w dniu 19 grudnia odbył się briefing prasowy, na którym przedstawiono kontroli „Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenieniu się afrykańskiego pomoru świń w populacji dzika oraz przenikaniu i rozprzestrzenieniu się tej choroby w stadach świń”.
nik konkurs rodzina 000

Konkurs „Po pierwsze rodzina!” – miliony dotacji bez uzasadnienia

Jedno zawiadomienie do prokuratury i cztery zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w sprawie konkursu „Po pierwsze rodzina!”. Taki jest efekt kontroli przeprowadzonej przez NIK w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) oraz w 10 organizacjach pozarządowych.
nik e toll 000

Długa droga do e-TOLL. NIK o wdrażaniu nowego krajowego systemu poboru opłat drogowych.

Ponad dwuletnie opóźnienie uruchomienia nowego krajowego systemu poboru opłat drogowych (NKSPO) spowodowało obniżenie potencjalnych wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego szacunkowo o ponad 573 mln zł....
odra wniosek do nik 000

Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu wystąpiła z wnioskiem do NIK o przeprowadzenie kontroli ws. katastrofy...

Centrum Informacyjne Senatu uprzejmie przekazuje, że 18 sierpnia br. Komisja Nadzwyczajna ds. spraw Klimatu wystąpiła do Najwyższej Izby Kontroli z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli doraźnej w Kancelarii Premiera oraz ministerstwach klimatu i infrastruktury, podległych im instytucjach oraz w urzędach wojewódzkich w związku z katastrofą ekologiczną na Odrze.
wiejskie wodociągi zmarnowana woda 001

Zmarnowane miliardy litrów wody na wsiach

Skontrolowane przedsiębiorstwa wodociągowe nieefektywnie gospodarowały zasobami wodnymi, a sprawowany przez nie nadzór nad zbiorowym zaopatrzeniem w wodę był nieskuteczny. Sieci wodociągowe na terenie kontrolowanych województw były stare, a ich stan techniczny pozostawiał wiele do życzenia.
zakład gospodarki lokalowej w międzyrzeczu 000

Kontrola NIK w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu

W czerwcu 2022 roku Zielonogórska Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Zielonej Górze dokonała kontroli i analizy w obszarze realizacji dochodów oraz windykacji należności budżetowych w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu. Kontrolą objęto lata 2018-2021, z uwzględnieniem zdarzeń do czasu zakończenia kontroli, a także zdarzeń z okresu wcześniejszego, jeżeli miały istotny wpływ na zagadnienia objęte kontrolą NIK.
nik praca zdalna bezpieczenstwo 000

Dane bezpieczne, ale tylko niektóre – NIK o pracy zdalnej w urzędach

Stan epidemii Covid-19, który ogłoszono w Polsce w marcu 2020 r. postawił instytucje publiczne w trudnej sytuacji. Zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa, a urzędom ciągłości funkcjonowania wymagało natychmiastowej zmiany organizacji pracy, co stwarzało nowe zagrożenia dla gromadzonych i przetwarzanych w tych instytucjach danych.
policja środki przymusu 000

MIĘDZYRZECZ: NIK o stosowaniu środki przymusu stosowane przez Policję

Policja była przygotowana do zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego, przywracania zakłócanego porządku i ładu publicznego, z wykorzystywaniem środków przymusu bezpośredniego (śpb). W większości zbadanych przypadków środki te były prawidłowo wykorzystywane przez Policję do przywrócenia porządku publicznego. Jednak zidentyfikowane w trakcie kontroli problemy, m.in. w systemie szkolenia funkcjonariuszy oraz kadry zarządzającej, braki w wyposażeniu, a także ograniczone wykorzystanie kamer rejestrujących przebieg interwencji – miały negatywny wpływ na sposób wykonywania przez Policję zadań w tym zakresie.
nik owes 000

Wędka zamiast ryby – NIK o pomocy udzielanej przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej

Działania umożliwiające uzyskanie zatrudnienia są najskuteczniejszą formą walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Oferty pracy dla osób znajdujących się w tak trudnej sytuacji nie zawsze są jednak adekwatne do ich możliwości, ze względu na wymagania dotyczące kompetencji czy doświadczenia zawodowego. W takich przypadkach szczególną rolę ma do odegrania sektor ekonomii społecznej i solidarnej wspomagany przez akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES).
energia geotermalna 000

Geotermia – mamy zasoby, tylko na razie mało z nich korzystamy

Możliwości zagospodarowania ciepła z wód termalnych w Polsce nie były wykorzystane w stopniu adekwatnym do posiadanych zasobów tej energii oraz do korzyści wynikających z jej zastosowania.
nik geriatria 000

Geriatria – priorytetowa, ale tylko na papierze

Funkcjonujący w Polsce system opieki geriatrycznej, która zajmuje się schorzeniami wieku podeszłego nie zapewnia seniorom prawidłowej i wystarczającej pomocy. W badanym przez NIK okresie starsi mieszkańcy niektórych województw mieli znacznie utrudniony do niej dostęp – w Warmińsko-Mazurskiem nie zorganizowano ani jednego oddziału geriatrycznego, a w Podlaskiem i Zachodniopomorskiem zaledwie po jednym. Kluczowym problemem był brak specjalistów w tej dziedzinie, zarówno lekarzy jak i pielęgniarek, a także, mimo uznania geriatrii za priorytetową dziedzinę medycyny, brak kompleksowych rozwiązań służących jej rozwojowi.
zabytki b00

NIK o systemie ochrony zabytków w Polsce

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalny Konserwator Zabytków, a także skontrolowani wojewódzcy konserwatorzy zabytków źle wykonywali swoje obowiązki określone w ustawie o zabytkach oraz aktach wykonawczych. Mimo wzrostu w 2020 r., w porównaniu do 2018 r., o ponad 7 mln 700 tys. zł nakładów z budżetu państwa, zmniejszył się procentowy udział przyjętych do realizacji (w stosunku do złożonych) wniosków o dofinansowanie prac przy zabytkach przez skontrolowane podmioty.
Międzyrzecz, PL
zachmurzenie umiarkowane
28 ° C
28.2 °
28 °
33%
6kmh
51%
niedz.
23 °
pon.
22 °
wt.
14 °
śr.
13 °
czw.
17 °

Najbardziej Komentowane

SONDA_PRZEDWYBORCZA

MIĘDZYRZECZ: Kandydaci na burmistrza. SONDA PRZEDWYBORCZA

W Gminie Międzyrzecz w tegorocznych wyborach swój udział zadeklarowało, aż pięciu kandydatów na burmistrza: Irena Buzarewicz, Marek Cieloch, Bogusław Czop, Remigiusz Lorenz i Zbigniew...
Kęszyca Leśna - wjazd do miejscowości

MIĘDZYRZECZ: Oto cham. Cham ma gdzieś wszelkie normy społeczne, czyjąś własność prywatną … No...

Tak zatytułował przesłaną do naszej redakcji wiadomość mieszkaniec Kęszycy Leśnej, który wspólnie z sąsiadami boryka się z uciążliwym problemem.
starostwo powiatowe 000

Rozmawiali o Szpitalu Międzyrzeckim im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Trudna sytuacja szpitala w Międzyrzeczu była w dniu 10 marca, br. zasadniczym tematem rozmowy Agnieszki Olender z Wojewodą Lubuskim.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

3,621FaniLubię
57ObserwującyObserwuj
3,122ObserwującyObserwuj
44ObserwującyObserwuj
926SubskrybującySubskrybuj