czwartek, 5 października, 2023
covid 19 w polsce ocena nik 000

9 mld złotych na dodatki covidowe – poza kontrolą Ministra Zdrowia i NFZ. ...

NIK negatywnie oceniła przygotowanie i realizację Poleceń Ministra Zdrowia w sprawie dodatków covidowych. W latach 2020-2021 wydano na nie blisko dziewięć mld zł. Minister Zdrowia i Prezes NFZ nieprawidłowo i nieskutecznie nadzorowali zarówno przygotowanie jak i realizację Poleceń. Ponadto zaniechali kontroli prawidłowości przyznawania i wypłacania dodatków covidowych oraz nie reagowali na nieprawidłową realizację umów w sprawie dodatków przez szpitale i stacje pogotowia ratunkowego.
pandemia w ocenie nik 000

Przebieg pandemii w oczach Najwyższej Izby Kontroli – transmisja konferencji prasowej. Raport NIK rzuca...

Kiedy w marcu 2020 roku wykryto w Polsce pierwszy przypadek koronawirusa SARS-CoV-2 odpowiedzialne organy i instytucje państwa, podmioty lecznicze i służby nie były przygotowane na wybuch epidemii, wynika z kontroli przeprowadzonej przez NIK. Mimo to władze nie ogłosiły stanu klęski żywiołowej, a zamiast tego, poprzez specustawę covidową wprowadziły zmiany w przepisach, na podstawie których narzucano jeszcze dalej idące ograniczenia, zakazy i nakazy.
nik szpitale powiatowe 000

Kiepska kondycja szpitali powiatowych. Najmniej jest ich w województwie lubuskim!

Aż 217 wniosków pokontrolnych i prawie 500 mln zł finansowych skutków nieprawidłowości – to efekty kontroli NIK dotyczącej funkcjonowania szpitali powiatowych w latach 2020-2022. Skontrolowane szpitale powiatowe miały problemy z bilansowaniem swojej działalności. W związku z ogłoszeniem stanu epidemii zmieniono sposób finansowania szpitali, co spowodowało przejściową poprawę ich wyników finansowych i tylko zaciemniło obraz.
jezioro głębokie 2021 000

Jeziora bez nadzoru – kontrola NIK

Brak pełnych informacji o liczbie jezior w Polsce oraz do ilu z nich Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP) wykonuje uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa (SP), brak danych o istniejących pomostach na jeziorach sklasyfikowanych jako wody powierzchniowe płynące, to tylko niektóre nieprawidłowości ujawnione przez NIK w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej PGW WP (KZGW).
martwe ryby zatruta odra 000

Debata w NIK „Kryzys ekologiczny na Odrze – wyzwanie, któremu musimy sprostać”

Trzeba zacząć pracować nad odsalaniem polskich rzek. Tak zgodnie mówili uczestnicy panelu ekspertów w NIK poświęconemu kryzysowi ekologicznemu na Odrze. Rady i uwagi naukowców mają uzupełnić wiedzę kontrolerów, którzy kończą badanie przyczyn ubiegłorocznej katastrofy. Prezes Marian Banaś witając zaproszonych naukowców i przedstawicieli opolskiej delegatury NIK, która prowadzi kontrolę powiedział, że wnioski z panelu pomogą ocenić, czy działania instytucji publicznych są wystarczające wobec zagrożeń ekologicznych oraz przedstawią swoje wnioski na przyszłość.
międzyrzecz dostęp d informacji publicznej 000

Dostęp do informacji publicznej w samorządach – jeszcze nieidealny. Urzędnicy kryją się za pojęciem...

Skontrolowane samorządy były właściwie przygotowane do realizacji zadań w zakresie udostępniania informacji publicznej i większość z nich realizowały prawidłowo. Wykryte przez NIK nieprawidłowości dotyczyły przyjętych w samorządach regulacji ograniczających dostęp do informacji publicznej, jej nieterminowego udostępniania na wniosek, a także nieudostępniania lub niewłaściwego udostępniania informacji publicznej w BIP.
ekspercka wolnoamerykanka 000

Ekspercka wolnoamerykanka. Nabywanie usług doradczych i eksperckich przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zlecano wykonanie zadań eksperckich na zewnątrz, choć urzędy mogły osiągnąć rezultat własnymi siłami. Zlecano usługi doradcze własnym pracownikom, zamieniając im umowę o pracę na „śmieciówkę”, i wypłacano im honoraria, choć zlecone zadania leżały w ich podstawowych kompetencjach. Nie dochodzono kar za niewywiązywanie się z umów. Doszło do stanowczo zbyt wielu przypadków naruszeń dyscypliny finansów publicznych. NIK stwierdziła nieprawidłowości na łączną kwotę ponad 2,7 mln zł.
informacja publiczna kontrola nik 000

Udostępnianie informacji publicznej przez jednostki administracji rządowej

Nawet dwuipółroczne opóźnienia w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, pozostawienie wniosków bez odpowiedzi, niepełne informacje w BIP – to tylko niektóre ze stwierdzonych przez NIK nieprawidłowości. Stwierdzone nieprawidłowości wskazują na niewystarczający nadzór organów objętych kontrolą nad realizacją obowiązków związanych z udostępnianiem informacji publicznej.
tereny powodziowe 000

KONTROLA NIK: Samorządy nie ograniczyły skutecznie inwestycji na terenach zagrożonych powodzią

Działania samorządów nie były wystarczające, aby skutecznie ograniczać zabudowę terenów zagrożonych powodzią. "Z naszych ustaleń wynika, że większość skontrolowanych samorządów, w dokumentach planistycznych gmin, nie uwzględniała lub tylko częściowo brała pod uwagę decyzje wydawane przez Wody Polskie co do warunków zabudowy i zagospodarowania terenów zagrożonych powodzią" - czytamy w raporcie NIK. W konsekwencji potencjalni inwestorzy nie mieli rzetelnych informacji o zagrożeniu powodziowym w miejscu planowanej inwestycji.
zakład energetyki cieplnej 000

Ciepło ucieka, czas ucieka – rozwój efektywnych systemów ciepłowniczych

Działania administracji publicznej nie przyczyniły się do zmniejszenia uciążliwości źródeł wytwarzania ciepła dla środowiska i oszczędniejszego gospodarowania energią w procesach dostarczania ciepła. Minister właściwy ds. energii nie opracował strategii modernizacji ciepłownictwa, działał głównie w sposób doraźny. Nie prowadzono monitoringu efektywności energetycznej systemów ciepłowniczych. Gminy nie miały docelowej wizji rynku ciepła, nie dbały o planowanie i rozwój efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych. Nie wypełniały nawet obowiązków wynikających z Prawa energetycznego.
kontrola stadnin koni nik 000

Znęcanie się nad końmi pod państwowym nadzorem – wyniki kontroli NIK w państwowych stadninach

Najwyższa Izba Kontroli przygotowuje zawiadomienie do prokuratury w sprawie niedozwolonego znakowania koni. To konsekwencja ustaleń kontroli w spółkach hodowli roślin uprawnych i zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.
plan pracy nik w 2023 roku 000

Finanse, oświata, zdrowie, środowisko, bezpieczeństwo… Co NIK zbada w 2023 roku?

W Nowy Rok Najwyższa Izba Kontroli wkracza z imponującym planem pracy. Ten, który dobiega końca, przyniósł nowe, ogromne wyzwania o skali globalnej, będące pokłosiem wojny za wschodnią granicą i napływu uchodźców z Ukrainy oraz światowym kryzysem energetycznym i finansowym. Izba skontroluje, jak na te wyzwania zareagowała administracja publiczna. NIK nie zaniedbuje też innych kluczowych obszarów funkcjonowania państwa i bytowania obywateli. Plan pracy NIK na rok 2023 to aż 90 tematów kontroli planowych.
wyniki kontroli asf nik 000

Afrykański pomór świń rozprzestrzenia się poza kontrolą. Wyniki delegatury NIK w Zielonej Górze.

Podmioty odpowiedzialne za ograniczanie rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń nie dopełniają swoich obowiązków. Główne narzędzie walki z ASF – masowa redukcja populacji dzików – nie przynosi efektów, mimo to przekazywane są na nią znaczne środki. Kluczowe dla ograniczenia ASF działania związane z bioasekuracją prowadzone są nierzetelnie. W siedzibie Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Zielonej Górze w dniu 19 grudnia odbył się briefing prasowy, na którym przedstawiono kontroli „Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenieniu się afrykańskiego pomoru świń w populacji dzika oraz przenikaniu i rozprzestrzenieniu się tej choroby w stadach świń”.
nik konkurs rodzina 000

Konkurs „Po pierwsze rodzina!” – miliony dotacji bez uzasadnienia

Jedno zawiadomienie do prokuratury i cztery zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w sprawie konkursu „Po pierwsze rodzina!”. Taki jest efekt kontroli przeprowadzonej przez NIK w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) oraz w 10 organizacjach pozarządowych.
nik e toll 000

Długa droga do e-TOLL. NIK o wdrażaniu nowego krajowego systemu poboru opłat drogowych.

Ponad dwuletnie opóźnienie uruchomienia nowego krajowego systemu poboru opłat drogowych (NKSPO) spowodowało obniżenie potencjalnych wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego szacunkowo o ponad 573 mln zł....
odra wniosek do nik 000

Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu wystąpiła z wnioskiem do NIK o przeprowadzenie kontroli ws. katastrofy...

Centrum Informacyjne Senatu uprzejmie przekazuje, że 18 sierpnia br. Komisja Nadzwyczajna ds. spraw Klimatu wystąpiła do Najwyższej Izby Kontroli z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli doraźnej w Kancelarii Premiera oraz ministerstwach klimatu i infrastruktury, podległych im instytucjach oraz w urzędach wojewódzkich w związku z katastrofą ekologiczną na Odrze.
Międzyrzecz, PL
zachmurzenie duże
10.4 ° C
10.4 °
10.4 °
68%
4.7kmh
94%
pt.
17 °
sob.
18 °
niedz.
12 °
pon.
7 °
wt.
12 °

Najbardziej Komentowane

SONDA_PRZEDWYBORCZA

MIĘDZYRZECZ: Kandydaci na burmistrza. SONDA PRZEDWYBORCZA

W Gminie Międzyrzecz w tegorocznych wyborach swój udział zadeklarowało, aż pięciu kandydatów na burmistrza: Irena Buzarewicz, Marek Cieloch, Bogusław Czop, Remigiusz Lorenz i Zbigniew...
Kęszyca Leśna - wjazd do miejscowości

MIĘDZYRZECZ: Oto cham. Cham ma gdzieś wszelkie normy społeczne, czyjąś własność prywatną … No...

Tak zatytułował przesłaną do naszej redakcji wiadomość mieszkaniec Kęszycy Leśnej, który wspólnie z sąsiadami boryka się z uciążliwym problemem.
starostwo powiatowe 000

Rozmawiali o Szpitalu Międzyrzeckim im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Trudna sytuacja szpitala w Międzyrzeczu była w dniu 10 marca, br. zasadniczym tematem rozmowy Agnieszki Olender z Wojewodą Lubuskim.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

3,621FaniLubię
57ObserwującyObserwuj
3,122ObserwującyObserwuj
44ObserwującyObserwuj
926SubskrybującySubskrybuj